Advanced Search

Now showing items 1-13 of 13

  • Bağdatlı Hürremî ve yayımlanmamış Türkçe şiirleri 

   İçli, Ahmet (Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2020-04-30)
   Osmanlı Devleti, insanlık tarihinde etkileşimde bulunduğu coğrafyalarda önemli izler bırakmıştır. Klasik Türk (Divan) edebiyatı bu dönemde birçok kültürün, medeniyetin ve bu coğrafyada yaşayan insanların duygularının ve ...
  • Bağdatlı Levendî 

   İçli, Ahmet (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2021)
   Levendî mahlasıyla şiirleri bulunan şairlerden biri de Bağdatlı olarak anılmaktadır. Şair hakkındaki tek bilgi, Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâir’inde geçmektedir. Benzer şiirlerin ilk beyitlerinin derlendiği bu antolojik ...
  • Divan edebiyatı şairlerinden Mümin Paşa (Ahsenî) ve şiirleri 

   İçli, Ahmet (Batman Üniversitesi, 2021-12-29)
   Divan edebiyatında şiir yazan sayısız şair vardır. Bunların çoğu hakkında edebiyat tarihi için önem arz eden tezkirelerde bilgi bulunmaktadır. Ancak adı doğrudan tezkirelerde geçmeyen birçok şairin varlığından diğer ...
  • Divan Edebiyatı şairlerinden sâde ve Türkçe şiirleri 

   İçli, Ahmet (Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi, 2020-09-30)
   Divan edebiyatı, Türk edebiyatı tarihinin önemli evrelerinden biridir. Bu dönem için Klasik Türk edebiyatı nitelendirmesi de yapılmaktadır. Bu süreçte birçok yazar, çeşitli manzum ve mensur eser kaleme almıştır. Bu ...
  • Divan Edebiyatında levendi mahlaslı şairler ve Musullu levendi 

   İçli, Ahmet (Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), 2020-07-01)
   Türk edebiyatının önemli bir bölümünü klasik Türk edebiyatı oluşturur. Divan edebiyatı olarak da nitelendirilen bu süreçte şairler, birçok manzum ve mensur eser kaleme almışlardır. Bu evrede şiir yazan ve eserleri bulunan ...
  • İzâkî ve yayımlanmamış Türkçe şiirleri 

   İçli, Ahmet (Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 2020-12-30)
   İnsanların, kendini ifade etme ve çevresini tanıyıp tanımlama sürecinde oluşturduğu görsel, yazılı ve sözlü ürünler, çevresini nasıl gördüğü ve yaşadığına dair ipuçları barındırır. Tarihsel süreçte insanoğlu, duygu ve ...
  • Mehr və Mah 

   İçli, Ahmet (Lisans Yayıncılık, 2020)
  • Musullu Levendî 

   İçli, Ahmet (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2021)
   Tespitlerimize göre ve bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde, Musullu Levendî hakkında bilgi veren tek kaynak Sandukatu’l-Maarif olarak da anılan Bahru’l-Maarif adlı eserdir. Kendisi de iyi bir şair olan Kâsımî ...
  • Nigini mecmuasındaki fıkralar 

   İçli, Ahmet (Journal of Turkish Language and Literature, 2020-04-30)
   İnsanoğlu, yeryüzü macerasında iletişim kurduğu unsurlarla ilgili duygu ve düşüncelerini farklı araçlarla dile getirir. Bunlardan birisi de hiç kuşkusuz edebiyattır. Edebî metinlerde insanların acılarını, sevinçlerini, ...
  • Rûhî’nin Düvâz-Nâmesi 

   İçli, Ahmet (Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2020-03-03)
   İnsanoğlu, yazılı ve sözlü ifade araçlarıyla hayata dair birçok olay ve olguyu dile getirmektedir. Edebiyat sanatı da bir yönüyle bu ifade araçlarından biridir. Klâsik Türk edebiyatı, hayatın her alanı ile ilgili birçok ...
  • Süleyman Şâdî’nin yayımlanmamış Türkçe şiirleri 

   İçli, Ahmet (Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2020-11-30)
   Süleyman Şâdî, divan edebiyatının 19. yüzyıl temsilcilerinden biridir. H. 1246/M. 1830 yılında doğmuş, H. 1318/M.1900 yılında vefat etmiştir. İyi bir eğitim alan Şâdî, rüştiyelerde ders vermiş, birçok devlet görevinde ...
  • Temeşvarlı Levendî 

   İçli, Ahmet (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2021)
   Klasik Türk Edebiyatında Levendî mahlasıyla şiirleri bulunan şairlerden biri Tameşvarlı Levendî’dir. Bugüne kadar elde edilen bilgilere göre, şair hakkında sadece Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâir’inde bilgi vardır. Mecmuada ...