Now showing items 1-1 of 1

    • Nörolojik krizlerden epilepsi nöbetinin kestirimi 

      Dal, Süleyman (Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-07-23)
      Toplumda sara adıyla bilinen epilepsi hastalığı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünya nüfusunda %0,4-1 insanı etkileyen ciddi ve yaygın nörolojik bir hastalıktır. Anlık ve tekrarlayıcı nöbetlerle karakterize ...