Now showing items 1-2 of 2

  • Gaybî haberler yönüyle Kur’ân’ın i‘câzı 

   Doğan, Mehmet Zeki (Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 2020-06-30)
   Her peygamberin nübüvvetini tasdik eden mucizeleri vardır. Hz. Peygamber’in de en büyük mucizesi Kur’ân’dır. Kur’ân, ümmî bir peygamber tarafından tebliğ edilmesi, erişilmez bir hidâyet kaynağı olması, beyân, belâgat ...
  • Kur’ân âyetleri ışığında embriyo aşamaları 

   Doğan, Mehmet Zeki (Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 2020-12-31)
   Kur’ân, pozitif bilim dallarına ait birçok konuya temas etmektedir. Bunlardan biri, insanın yaratılış aşamalarını ele alan embriyoloji konusudur. Zira insanın nasıl yaratıldığı ve hangi aşamalardan geçtiği sorusu öteden ...