Now showing items 1-1 of 1

    • Günümüzde interaktif müzecilik anlayışı 

      Durmaz, Dilan (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-26)
      Kültürel mirasın korunması, geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturması, insanların kendi tarihleri, kültürleri ve etnik kökenleri ile duygusal bağ kurabilmelerine olanak sağlaması ve bu yönüyle farklı bakış açıları ...