Now showing items 1-1 of 1

    • Sanatta çileli beden metaforu 

      Güç, Leyla (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03)
      Bu çalışmada, insanoğlunun varoluş serüveninde kendi bedenine yönelik eleştirel ve protest dilin, sanat literatüründe nasıl ve ne şekilde yer aldığı sorunsalı üzerinde durulmuş vebir anlatım dili oluşturulmaya çalışılmıştır. ...