Now showing items 1-1 of 1

    • Batman ili şehir merkezinin toprak jeokimyası 

      Gümüş Kıral, Nurcan (Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-09-23)
      Batman ili şehir merkezinde çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ardalanmasından oluşan Üst Miyosen-Alt Pliyosen Şelmo Formasyonu gözlenmektedir. Mücavir alan içerisinden temsil yeteneğine sahip olarak alınan toprak ve dere sedimanı ...