Now showing items 1-1 of 1

    • Kıra Dağı (Batman) bazaltlarının petrojenezi 

      Kalkan, Ali Özcan (Batman Üniversitesi, 2014)
      Bu Yüksek Lisans tez çalışması kapsamında, Batman ili, Kıra Dağı yöresinde yüzeylenen bazaltların mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, petrolojisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Pliyosen yaşlı Kıra Dağı bazaltları, ...