Now showing items 1-1 of 1

    • Bingöl ili memeli biyoçeşitliliği ve ekolojisi 

      Karatay, Medine (Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-10)
      Bu çalışma, 2016-2018 yılları arasında Bingöl ili ve kırsalında toplam 327 lokalitede doğrudan ve dolaylı gözlem yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi. Her mevsimi içerecek şekilde ve 1/25.000 ölçekli paftalar dahilinde ...