Now showing items 1-1 of 1

    • İsdemir Kuvvet Santrali enerji ve ekserji analizi 

      Kurtaran, Ahmet (Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-08-15)
      Fosil yakıtların sınırlı, maliyetli olması ve küresel ısınma gibi problemler fosil enerji tüketimlerinde optimizasyon ve tasarruf gerektirmektedir. Termik santrallerde yakıt ısısının ancak üçte birinin elektriğe dönüşmesi, ...