Advanced Search

Now showing items 1-16 of 16

  • Anadolu Kalkolitik Dönem boyalı seramik geleneği 

   Oral, Ebru (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2019-04)
   Tarihin en erken dönemlerinden itibaren Anadolu ve Anadolu dışındaki farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumların, sosyo-kültürel yapıları, dinsel inanışları ve sanat anlayışları hakkındaki bilgilere arkeolojik ...
  • Anadolu Kalkolitik Dönem boyalı seramik geleneği 

   Oral, Ebru (International Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 2020-12-26)
   Tarihin en erken dönemlerinden itibaren Anadolu ve Anadolu dışındaki farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumların, sosyo-kültürel yapıları, dinsel inanışları ve sanat anlayışları hakkındaki bilgilere arkeolojik kazılar ...
  • Anadolu Neolitik Dönem boyalı seramiği 

   Oral, Ebru (İksad Yayınevi, 2019-10)
   Anadolu ve Anadolu dışındaki farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumlar için Neolitik Dönem, toplumların yerleşik hayata geçtiği dönem olarak bilinmektedir. Toplumların yerleşik hayata geçmesi, sosyo-kültürel, ekonomik, ...
  • Anadolu Neolitik Dönem boyalı seramiği 

   Oral, Ebru (Academic Social Resources Journal, 2020-06-20)
   Anadolu ve Anadolu dışındaki farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumlar için Neolitik Dönem, toplumların yerleşik hayata geçtiği dönem olarak bilinmektedir. Toplumların yerleşik hayata geçmesi, sosyo-kültürel, ekonomik, ...
  • Anadoluda ana tanrıça kültü kadın din ilişkisi 

   Oral, Ebru (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015-12)
  • Anadolu’da ana tanrıça kültü 

   Oral, Ebru (Asos Journal, 2014-12)
   Ana Tanrıça Kültü tarihin en eski dönemlerinden itibaren farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde karşımıza çıkan bir kavramdır. Çok tanrılı din inanışının yaygın olduğu Eskiçağ toplumlarında “Doğa Tanrıçası” olarak ...
  • Anadolu’da Asur ticaret kolonileri çağı mühürleri üzerinde boğa-adam tasvirleri 

   Oral, Ebru (ECLSS 2017b, 2017-10)
   Anadolu tasvir sanatında insan-hayvan karışımı yaratıkların betimlendiği bilinmektedir. çeşitli işler. Söz konusu tasvirler bilgi aktarımı açısından büyük önem taşımaktadır. o dönemin toplumlarının sosyo-kültürel yapıları ...
  • Anadolu’da Eski Hitit Dönemi mühürleri ve mühür baskıları üzerinde kuş-insan karışımı varlıklar 

   Oral, Ebru (Social Sciences Studies Journal, 2017-12-28)
   Bu çalışmanın konusunu, Anadolu’da Eski Hitit Dönemi mühürleri ve mühür baskıları üzerinde betimlenen kuş-insan karışımı varlıklar içermektedir. Sözkonusu çalışmada mühürler ve mühür baskıları üzerinde betimlenen kuş-insan ...
  • Frig kaya antlarında motif ve bezeme anlayışı 

   Oral, Ebru (Asos Journal, 2014-12)
   Frigtoplumlarının dinsel inanışlarının önemli arkeolojik buluntuları arasında yer alan kaya anıtları, Frig kaya mimarlığının önemli eserleri arasında bulunmaktadır.Anadolu’da Frig vadisi olarak adlandırılan Eskişehir, Afyon ...
  • Hitit çanak çömleğinde hayvan betimleri 

   Oral, Ebru (Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2015-05)
   Anadolu’da farklı dönemlerde ve merkezlerde çeşitli tasvirli eserler üzerinde hayvan tasvirlerine rast-lamak mümkündür. Anadolu’da ele geçen tasvirli eserler üzerinde betimlenen hayvan tasvirlerinin dinsel ve mitolojik ...
  • Hunlarda din anlayışı ve ölü gömme gelenekleri 

   Oral, Ebru (Social Sciences Studies Journal, 2019-07-31)
   Orta Asya Bozkır Kültürleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Hunlar, kendilerine özgü dinsel inanışları ve ölü gömme gelenekleri ile dikkat çekmektedir. Tarihin en erken dönemlerinden itibaren farklı coğrafyalarda ...
  • Hunlarda hayvan üslubu 

   Oral, Ebru (Social Sciences Studies Journal, 2018-03-27)
   Tarih öncesi dönemlerden itibaren toplumların sanat anlayışlarının ortaya çıkmasında ve gelişmesinde rol oynayan en önemli unsurlar arasında; dinsel inanışlar, coğrafi şartlar, yaşam tarzları ve doğa olayları gelmektedir. ...
  • İskit sanatı ve Anadolu’daki yayılımı 

   Oral, Ebru (Asos Journal, 2015-03)
   Orta Asya Bozkır kültürleri içerisinde önemli bir yeri olan İskitler, gerek dinleri, gerek sosyo-kültürel yapıları ve gerekse kendilerine özgü sanat anlayışları ile dikkat çekmektedir. İskitlerin Anadolu’daki varlığına ...
  • Konya Ovası neolitik kültürleri 

   Oral, Ebru (Academic Social Resources Journal, 2020-05-30)
   Anadolu, tarihin çeşitli dönemlerinde olduğu gibi, Neolitik Dönem’de de tarihi ve kültürel zenginlikler bakımından önemli bir yere sahiptir. Anadolu’nun çeşitli yerleşimlerinde yapılan arkeolojik kazılar sayesinde sözkonusu ...
  • Tasvir sanatında boğa üzerinde akrobasi sahneleri 

   Oral, Ebru (Asos Yayınevi, 2017-05)
   Tarihin çeşitli dönemlerinden itibaren farklı kültürlerde ve farklı coğrafyalarda çeşitli tasvirli eserler üzerinde boğa tasvirlerine rastlamak mümkündür. Mezopotamya ve Anadolu toplumları tarafından özellikle Fırtına ...
  • Yazılıkaya b odası girişindeki aslan demonlarının ikonografik ve ikonolojik değerlendirmesi 

   Oral, Ebru (Batman Üniversitesi, 2012)
   “Demon” sözcüğü doğaüstü karışık varlıkları ifade etmek için kullanılmaktadır. Hitit tasvir sanatında ve yazılı belgelerinde demonlardan detaylı olarak bahsedilmektedir. Hitit toplumlarının dinsel inanışları hakkında en ...