Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Yusuf
dc.contributor.authorŞahin, Hacı Murat
dc.contributor.authorGülnar, Ubeyde
dc.contributor.authorŞahbudak, Murat
dc.date.accessioned2015-04-07T14:32:38Z
dc.date.available2015-04-07T14:32:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationArslan, Y., Şahin, H. M., Gülnar, U., & Şahbudak, M. (2015). Görme engellilerin toplumsal hayatta yaşadıkları zorluklar (Batman merkez örneği). Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-14.en_US
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1417409267.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1508
dc.description.abstractBir kentin yaşanılabilirlik seviyesinin sağlıklı olmasında çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi grupların yararına yönelik toplumsal hizmetler yürütmek önemli parametrelerden birisidir. Diğer bir önemli parametre de kentte yaşayan engelli bireylerin kamusal alanı diğer bireyler kadar rahat kullanabilmeleridir. Bu makalede hızlı bir göç ve kentleşme sürecine giren Batman’da, görme engellilerin toplumsal hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak hedeflenmektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma Batman merkezde yaşayan görme engelliler ile sınırlı olup, diğer engel türlerine giren bireyler kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırma sonucuna göre görme engellilerin istihdam ve özürlü maaşlarının düşüklüğünden kaynaklı yaygın bir sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla beraber eğitsel, sosyal ve ulaşılabilirlik gibi uygulamalardaki yetersizliğinde görme engellilerin toplumsal yaşama katılmaları önünde sorun olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractChildren, women, social services performed for groups such as the elderly is one of the important parameters to improve the satisfaction of their life in a city. Free movement of people with disabilities in the public domain as well as other individuals living in the city is another important parameter to. This article seen in Batman entered a rapid migration and urbanization process is aimed to understand their difficulties in social life of people with disabilities. Qualitative research methods used in this study, data were collected by questionnaire. Batman research centers is limited to living visually impaired individuals were excluded from the scope into other types of obstacles. According to the results of the visually impaired, the impairment loss of employment and disability pension were found to have a common problem originated. However, educational, social, and it was found that those with impaired vision applications, such as the lack of accessibility is a problem in front of participation in public life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEngellileren_US
dc.subjectGörme Engellileren_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectGörme Engellilerin Zorluklarıen_US
dc.subjectDisabled Peopleen_US
dc.subjectVisually Impaireden_US
dc.subjectBatman Cityen_US
dc.subjectSeeing the Difficulties of the Disableden_US
dc.titleGörme engellilerin toplumsal hayatta yaşadıkları zorluklar (Batman merkez örneği)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
dc.contributor.authorIDTR29259en_US
dc.contributor.authorIDTR42961en_US
dc.contributor.authorIDTR106750en_US
dc.contributor.authorIDTR55406en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record