Show simple item record

dc.contributor.authorAlpaslan, Nuray
dc.date.accessioned2015-11-24T20:16:53Z
dc.date.available2015-11-24T20:16:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAlpaslan, N. (2013). Zemin sıvılaşması ve mekanizması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 3 (2), ss. 67-89.en_US
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1393247514.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1540
dc.description.abstractSıvılaşma, deprem sırasında zemin hasarlarına neden olan en önemli faktörlerden biridir. Zeminin adeta bir sıvı gibi davrandığı olaydır. Zeminde farklı türlerde deformasyonlara neden olan sıvılaşma, yerleşim alanlarında meydana gelmesi halinde, yapıları olumsuz yönde etkileyerek önemli derecede hasara yol açabilmektedir. Sıvılaşma, zeminin mukavemeti ve sertliğinin deprem titreşimleri ya da diğer hızlı yüklenme ile azaldığı durumda oluşan bir olgudur. Sıvılaşma ve onunla ilişkili olgular çeşitli tarihlerde tüm dünyada meydana gelmiş depremlerde ortaya çıkan çok büyük hasarın nedeni olmaktadır. Bu çalışmada sıvılaşmanın mekanizması ve zemin sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Zemin sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesinde birçok ampirik bağıntı, analiz ve yöntemler bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan sıvılaşma hesaplamalarında S Dalga Hızı ve SPT (Standart Penetrasyon) arasındaki ilişkinin belirlenmesi oldukça önem kazanmıştır.en_US
dc.description.abstractLiquefaction is one of the most important factor that causes ground damage during an earthquake. In this event soil almost behaves like a liquid. Liquefaction which causes different types of deformation on ground, if occurs in an urban environment, it affects the structures negatively by causing significant damages. Soil liquefaction is a fact that occurs when ground strength and hardness are reduced by the earthquake vibrations or other fast- loading. Liquefaction and related phenomena have been occurred all over the world since various dates, which are resulted with big damages. In this study, it is focused on the mechanism of liquefaction and the assessment of soil liquefaction potential. In the evaluation of soil liquefaction, many empirical relationships and methods used to analysis the liquefaction potential. In recent years, the S wave velocity and SPT (Standard Penetration ) test data has gained considerable importance to determine liquefaction safety factors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZemin Sıvılaşmasıen_US
dc.subjectSıvılaşma Analizien_US
dc.subjectKayma Dalgası Hızıen_US
dc.subjectSPT Değerien_US
dc.subjectSoil liquefactionen_US
dc.subjectLiquefaction Analysisen_US
dc.subjectShear Wave Velocityen_US
dc.subjectSPT(N) Valueen_US
dc.titleZemin sıvılaşması ve mekanizmasıen_US
dc.title.alternativeSoil liquefaction and mechanismen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR108724en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record