Show simple item record

dc.contributor.authorCereci, Sedat
dc.date.accessioned2015-11-24T20:34:29Z
dc.date.available2015-11-24T20:34:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1369116624.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1542
dc.description.abstractOrtak paylaşımlarla geniş bir ekonomik pazar oluşturmayı amaçlayan küreselleşme hareketi, amacını paylaşan toplumları ve toplumsal grupları kazanç alanına katarken, amacını paylaşmayanları dışlamaktadır. Bu kapsamda bazı etnik gruplar da olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. Toplumsal bir yapının içindeki kendine özgü özellikleri ve kültürüyle yaşayan alt grupları niteleyen etnisite, toplumsal yapının tüm unsurlarına olduğu gibi, sanata ve sinemaya da katılmakta, yapıt üretiminde rol oynamaktadır. Türkiye’deki siyasal yapıya bağlı olarak ortaya çıkan etnik grupların durumu ve gelişimi Türk Sineması’nda da genel yapının durumunu izlemiş, etnik grupların sinemada yer alması siyasal ve toplumsal yapıya koşut olarak gelişmiştir. Sinemanın ilk dönemlerinde görece daha özgürce işlenen etnik konular ve etnik gruplara ait özellikler, siyasal iktidarın yasakçı ve baskıcı politikalar izlediği veya milliyetçi yaklaşımların egemen olduğu dönemlerde sorunlara yol açmıştır. Buna rağmen bazı dönemlerde özgürleşen siyasetle birlikte etnik grupların kültürleri ve dilleri de sinemaya yansımış, Türkiye’de yaşayan etnik grupların sorunları ve hatta karşılaştıkları baskıları dile getirecek ölçüde etnisite konusu sinemaya taşınmıştır. Bazı filmlerde, Türklerin etnik kökenli komşuları veya arkadaşlarıyla dostlukları ele alınırken, bazı filmlerde doğrudan etnik grupların yaşadıkları sıkıntılar, güçlükler dile getirilmiştir. Etnik unsurların yer aldığı sinema yapımları her zaman bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken, Türkiye’deki demokratik yapının ve uygarlığın gelişimine katkıda bulunan etnik gruplar Türk Sineması’nın gelişmesinde de önemli rol oynamışlardır. Türk Sineması’nın merkezi konumunda olan İstanbul’un en çok etnik unsuru barındıran kent olması, sinemada etnik unsurların konu edilmesine neden olmuştur. Çok unsurlu toplumsal yapının önemli örneklerinden biri olan Türkiye’de, sinemanın gelişimi ve uluslararası alanda adından söz edilir duruma gelmesi sinemanın etnisiteyle olan ilişkisiyle yol almaktadır.en_US
dc.description.abstractGlobalization which aims a large economical market in common share comprises the societies who confirm its aims to its gain area and excludes the societies who do not confirm its aims. Meanwhile some ethnic groups are influences positive or negative from the impacts. Ethnicity defines subgroups who live in their original characteristics and original cultures in a society and ethnic groups also participate in cinema works and art works as they participate in all social components. Situation of ethnic groups in Turkey consists due to political situation and consists in Turkish Cinema as in poltical area and ethnic groups participate in cinema works due to political and social situation. Ethnic themes and ethnic characteristic were comparatively handled more freely in the beginning of Turkish cinema but ethnic themes became problem in the periods in when political power had prohibitionist and oppresivve policies in Turkey. Whereas cultures and languages of ethnic groups mostly reflected cinema in more free periods and problems of ethnic groups and also pressure on ethnic groups and cultures of ethnic groups were handled in cinema in some periods in Turkey. Friendship between Turkish people and ethnic groups or neighborship were handled in some films and difficulties in the lives of ethnic groups were also handled in some other films and problems of ethnic groups were directly handled in some films in Turkey. Some social groups protested the films which contained ethnic themes but ethnic groups in Turkey contributed development of democracy and civilization and also contibuted development of Turkish Cinema. Istanbul is the center of Turkish Cinema and comprises the most ethnic groups and Istanbul caused ethnic themes in cinema in Turkey. Development of cinema and having an international identity lead with relation between cinema and ethnicity in Turkey in where many ethnic groups live together.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtniken_US
dc.subjectsinemaen_US
dc.subjectfilmen_US
dc.subjectküreselleşmeen_US
dc.subjectetnisiteen_US
dc.subjectEthnicen_US
dc.subjectcinemaen_US
dc.subjectglobalizationen_US
dc.subjectethnicityen_US
dc.titleKüreselleşen Türk Sineması’nda Çeşitlilik Sorunu: Etnik Unsurlaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR18579en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record