Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOnay, Ahmet
dc.contributor.authorTilkat, Engin
dc.contributor.authorErsalı, Yusuf
dc.contributor.authorAyaz Tilkat, Emine
dc.contributor.authorSüzerer, Veysel
dc.date.accessioned2015-11-25T08:33:28Z
dc.date.available2015-11-25T08:33:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationOnay, A., Tilkat, E., Ersalı, Y., Ayaz Tilkat, E., Süzerer, V. (2012). Antepfıstığının (Pistacia vera l.) morfolojik ve biyolojik özellikleri ile verimini etkileyen faktörler. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2 (1), ss. 116-131.en_US
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1360837799.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1549
dc.description.abstractAntepfıstığının kültür tarihi, biyolojisi, fizyolojisi, verim ve kaliteyi etkileyen faktörleri bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında bu makalede ele alınmıştır. Ülkemizde son zamanlarda yapılan arkeolojik çalışmalar antep fıstığının milattan önce 7000 yılından itibaren tüketildiğini göstermektedir. Antep fıstığı ağaçlarında gözlenen fizyolojik problemler üç grupta toplanmıştır: (1) periyodisite; (2) boş veya fıs meyve oluşumu ve (3) çıtlak olmayan meyve oluşumu. Yapraklardaki boron seviyesinin 120 ppm üzerinde olması ve gelişme dönemindeki su stresinden kaçınacak şekilde yapılan yeterli sulamanın, fıs meyve oluşumunu azaltığı rapor edilmiştir. Antepfıstığı meyvelerinin olgunlukta sert kabuğunun çıtlamasını kontrol eden faktörler ise; ürün toplama zamanı, sulama ve boronla beslenme olarak rapor edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe pistachio tree and its culture history, biology, phisyology and factors that effect yield has been reviewed in the light of previous studies. Recent archeological evidence in Turkey suggests that humans were enjoying them as early as 7,000 B.C. Pistachios display three physiological conditions. The first one is alternate bearing; the second one is the production of blank, or unfilled nuts and the third one is nonsplit nuts. Maintaining boron leaf levels above 120 ppm and providing sufficient water to avoid water stress during the season will at least avoid exacerbation of blank nut production. Controllable factors that affect shell split include: harvest timing, irrigation and boron nutrition.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntepfıstığıen_US
dc.subjectverimi etkileyen faktörleren_US
dc.subjectPistachioen_US
dc.subjectfactors that affect yielden_US
dc.titleAntepfıstığının (Pistacia vera l.) morfolojik ve biyolojik özellikleri ile verimini etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeMorphologic and biological characteristics of the pistachio trees and factors that affect yielden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR2912en_US
dc.contributor.authorIDTR35134en_US
dc.contributor.authorIDTR29196en_US
dc.contributor.authorIDTR30150en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage116en_US
dc.identifier.endpage131en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record