Show simple item record

dc.contributor.authorSilinir, Murat
dc.contributor.authorKarhan, Gökhan
dc.contributor.authorÇayın, Mücahit
dc.contributor.authorAydeniz, Nihat
dc.date.accessioned2015-11-25T08:51:25Z
dc.date.available2015-11-25T08:51:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSilinir, M., Karhan, G., Çayın, M., Aydeniz, N. (2012). Enerji güvenliği: NATO’nun küresel enerji güvenliğindeki rolü. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2 (1), ss. 132-147.en_US
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1364547247.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1550
dc.description.abstractGünümüz dünyasında özellikle karşılıklı ekonomik ve siyasi bağımlılığın derinleştiği bir süreçte, enerji güvenliği stratejik bir önem arz etmektedir. Dünyada tüketim toplumlarının post-modern hale gelmesi sonucu devletler ve en önemlisi ekonomik sistemler için enerji, vazgeçilmez can damarıdır. Enerji olgusunun bu kritik yanı, güvenlik çalışmalarının önemli çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Bir bölgesel ve küresel güvenlik örgütü olan NATO da bu güvenlik alanında stratejik roller üstlenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, NATO’nun küresel güvenlik anlayışı çerçevesinde, enerji güvenliği kavramını incelemektir. Bu temel amaca yönelik olarak çalışma üç ana bölüme ayrılmaktadır. İlk kısımda, kavramsal zeminde güvenlik anlayışı, ikinci bölümde yeni güvenlik unsuru olarak enerji güvenliği ve son bölümde ise enerji güvenliği ve NATO analiz edilmeye çalışılarak geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractIn the process of deepening of interdependence, energy security has gained strategic vulnerability. Energy is considered as the lifeblood for post-modern society, consumer society, nation states and economic systems. This critical dimesion of energy has become one of the important issues of energy studies. NATO as regional and global security organization plays crucial roles in this security areas. The main objective of this study is to analyze the concept of energy security within the NATO’s global security framework. This study is divided into three main sections to achieve its goal. Firstly, security concept will be discussed. Second, the concept of energy security will be examined. Finally, the role of NATO in energy security would be viewwed and projections will be made for the future of energy security.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüvenliken_US
dc.subjectEnerji Güvenliğien_US
dc.subjectNATOen_US
dc.subjectSecurityen_US
dc.subjectEnergy Securityen_US
dc.titleEnerji güvenliği: NATO’nun küresel enerji güvenliğindeki rolüen_US
dc.title.alternativeEnergy security: The role of NATO in energy securityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR41579en_US
dc.contributor.authorIDTR25337en_US
dc.contributor.authorIDTR102314en_US
dc.contributor.authorIDTR1513en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage132en_US
dc.identifier.endpage147en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record