Show simple item record

dc.contributor.authorNalbantçılar, Tahir
dc.date.accessioned2016-05-04T07:35:12Z
dc.date.available2016-05-04T07:35:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNalbantçılar, T. (2016). Batman katı atık depolama alanının çevresel etki değerlendirmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (1), ss. 240-246.en_US
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.other1459198175
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1459198175.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1568
dc.description.abstractBatman’ın mevcut katı atık alanı kentin güneydoğu kesiminde bulunmaktadır. İl merkezinde toplanan evsel, endüstriyel ve diğer atıklar bu alana depolanmaktadır. Bu alanda vahşi depolama yönteminin yapılması nedeniyle her türlü iklimsel ve yüzeysel etkiye açıktır. Ayrıca içerisinde bulunduğu hidrolojik havza özelliği nedeniyle katı atık alanı yağış ve yüzey sularının akış yönünde yer almaktadır. Bu çalışma ile bu alandan kaynaklı çevresel faktörlerin belirlenmesi ve etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yeraltı suyundan yapılan örneklemeler ile diğer incelemelerin sonucunda ortaya çıkan çevresel etkiler ortaya konulmuş ve gerekli öneriler yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractSolid waste landfill site used in Batman Province takes place in the south-eastern part of the city. Domestic, industrial and other wastes collected from the city are stored in this area. The site is open to all kinds of climatic and surface effects since uncontrolled disposal of waste is applied in the area. Also, this site takes place in the direction of rainfall and flow of surface waters because of the hydrological basin in which it is. This study was aimed at determining environmental factors stemming from this site; and investigating its effects on the environment. As a result of samplings and investigations carried out, it was revealed that there appeared environmental impacts of this site on the underground water; therefore, necessary suggestions were proposed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectKatı atıken_US
dc.subjectKirliliken_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectpollutionen_US
dc.subjectsolid wasteen_US
dc.titleBatman katı atık depolama alanının çevresel etki değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeEnvironmental impact assessment of Batman solid waste landfill siteen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR10558en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage240en_US
dc.identifier.endpage246en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record