Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Musa
dc.date.accessioned2016-05-04T10:09:42Z
dc.date.available2016-05-04T10:09:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKılıç, M. (2015). Kendi ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi ile fonksiyonel derecelendirilmiş intermetalik malzemelerin üretimi ve mikroyapılarının incelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (2), ss. 87-98.en_US
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.other1444223518
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1444223518.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1576
dc.description.abstractBu çalışmada amaç; kendi ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi (self-propagating high temperature synthesis = SHS) yöntemi kullanılarak NiTi/NiAl/Ni3Al intermetalik fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM) üretimi gerçekleştirmek ve üretilen malzemelerin mikroyapılarını incelemektir. SHS yöntemi kullanılarak farklı tabaka ve 150 MPa kompaktlama basıncı 200-300-400 oC ön ısıtma sıcaklıkları kullanılarak bir fonksiyonel derecelendirilmiş malzemenin üretilebileceği belirlenmiştir. Yanma sentezlenmesi sonrası elde edilen numuneler 1 saat süreyle 1000 oC sinterleme sıcaklığına tabi tutulmuştur. Numunelerin mikroyapı, XRD ve mikrosertlik analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda numunelerde gözenekler, yanma holleri ve dentritik oluşumların olduğu gözlenmiştir. Numunelerin mikrosertlik incelemelerinde en yüksek sertliklerin NiTi bölgesinde ve NiTi-NiAl ara bölgelerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, faz analizleri için yapılan XRD analizinde ana fazlarla birlikte (NiTi, NiAl ve Ni3Al) ara fazlardan TiAl3 tespit edildi.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to manufacture functionally graded Ni3Al/NiAl/NiTi material (FGM) using self-propagating high-temperature synthesis (SHS) method and examine the microstructure of produced materials. It is determined that FGMs were produced by using preheat temperatures 200-300- 400 °C , 150 MPa compact pressure and different layer. The samples obtained after combustion synthesis were subjected to sintering at 1000 °C temperature. The microstructure analyses of samples were performed by optic microscopy, micro-hardness and X-ray. As a result of analyses, pores, burning halls and dendritic formations were observed. In the micro hardness analyses the highest hardness has been found at the intermediate zone of NiTi and NiTi-NiAl. In addition, the intermediate phase (TiAl3) was detected with the main phase (NiTi, NiAl and Ni3Al) in the X-ray analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSHSen_US
dc.subjectFonksiyonel derecelendirilmiş malzemeleren_US
dc.subjectÖn ısıtmaen_US
dc.subjectİntermetalik bileşikleren_US
dc.subjectNiTi-NiAlen_US
dc.subjectfunctionally graded materialen_US
dc.subjectpreheatingen_US
dc.subjectIntermetallicsen_US
dc.subjectNiTi-NiAen_US
dc.titleKendi ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi ile fonksiyonel derecelendirilmiş intermetalik malzemelerin üretimi ve mikroyapılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of microstructures and fabrication of functionally graded intermetallic materials by self-propagating high-temperature synthesisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR144147en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record