Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkadif, Sema
dc.date.accessioned2016-05-05T08:24:15Z
dc.date.available2016-05-05T08:24:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1444720163.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1587
dc.description.abstractBu çalışmada 3 boyutlu rekontrüksiyon tekniği ile gerçekleştirilen bazı veteriner anatomik çalışmalardan örnekler verilmiştir. Teknolojik gelişmeler veteriner anatomi çalışmalarında kullanılan yöntemlerin gelişmesine neden olmuştur. Klasik diseksiyon yöntemi yerini bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı üç boyutlu (3b) rekonstrüksiyon çalışmalarına bırakmaya başlamıştır. Çalışmak istenilen anatomik bölgeye ait bilgisayarlı tomografi (BT) veya magnetik rezonans (MR)’dan elde edilen 2 boyutlu (2b) görüntülerden, çeşitli bilgisayar programları kullanılarak, 3b rekonstrüksiyon yapılmaktadır. Ayrıca fotograf ve bilgisayar teknolojinin birleşmesiyle oluşan fotogrametri de anatomik çalışmalarda yaygınlaşmaktadır. Birçok avantajı bulunan ve dikkat çeken bu yöntemler birçok sistemle ilgili anatomik ve morfometrik çalışmada kullanılmaktadır.en_US
dc.description.abstractTechnlogical developments lead to develop the methods that are used in the studies of veterinary anatomy. The method of classic dissection gives its place to the studies of three-dimensional (3d) reconstruction which takes part in computer technologies. By using various computer programs, 3d reconstruction is achieved on the anatomic area which is studied from the two-dimensional (2d) images that are obtained from magnetic rezonans (MR) or computed tomography (CT). Besides, fotogrametry – the union of photograhy and computer technology- becomes widespread among the anatomic studies. These advantageous and salient methods are used in anatomic and morphometric studies connected with several systems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterineren_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectRekonstrüksiyonen_US
dc.subjectVeterinaryen_US
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectReconstructionen_US
dc.titleÜç Boyutlu Rekonstrüksiyon Kullanılarak Yapılan Bazı Veteriner Anatomik Çalışmalaren_US
dc.title.alternativeSome veterinary anatomic studies fulfilled using three dimensional reconstructionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR22564en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage288en_US
dc.identifier.endpage295en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record