Show simple item record

dc.contributor.advisorDursun, Meral
dc.contributor.authorHançer, Fatih Hasan
dc.date.accessioned2018-05-29T07:03:49Z
dc.date.available2018-05-29T07:03:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHançer, F. H. (2017). Yabancılara konut satışının turizme etkileri: Yalova örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other451970
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1662
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, yabancı ülke vatandaşlarının Yalova ilinde konut edinimlerinin çeşitli yönlerden turizme etkilerinin tespit edilmesi, konaklama sektörüne etkilerinin belirlenmesi ve yabancıların gayrimenkul ediniminin kısıtlanması veya kolaylaştırılmasına ilişkin olarak konaklama sektörü yönetici/sahiplerinin önerilerinin alınarak elde edilen bilgiler doğrultusunda tamamlayıcı öneriler sunulmasıdır. Araştırmada, Marmara Bölgesi'nin güneyindeki önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Yalova İli çalışma alanı olarak seçilmiştir. Yüzölçümü ve nüfus itibârıyla Türkiye'nin en küçük illerinden biri olmasına rağmen 2013-2016 yılları arasında yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller arasında 6'ncı sırada yer alması ve 2014-2016 yılları arasında yabancılara yapılan satışların ildeki toplam konut satışına oranlandığında 81 il içinde 1'inci sırada bulunması, Yalova ilini yabancılara konut satışının etkileri açısından incelemeye değer bir örnek haline getirmektedir. Bu araştırmada öncelikle mevcut literatür taranmış ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleriyle derinlemesine görüşmeler yapılmış ve elde edilen bulgular ışığında yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Konaklama işletmesi sahibi/yöneticilerinden oluşan 10 kişiden elde edilen veriler betimsel analize ve içerik analizine tâbi tutulmuştur. Yapılan analiz neticesinde; yabancıların Yalova'da konut ediniminin ekonomik açıdan konaklama sektörüne olumsuz etkilerinin olumlu etkilerinden daha fazla olduğu, edinimlerin ekonomik katkılarının inşaat ve emlak sektörleriyle sınırlı kaldığı, turizm sektörünün genel olarak bu katkılardan faydalanamadığı, sosyo-kültürel açıdan olumsuz sonuçlar henüz ortaya çıkmasa da bu konuda ciddi risklerin olduğu, çevresel açıdan ortaya çıkan olumsuz tarafların ise hissedilir boyutta olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, katılımcıların tamamına yakını yabancıların satın aldığı konutlarda kayıt dışı olarak konaklama yapıldığını ileri sürerek İldeki konut ediniminin artık kısıtlanması veya çok sıkı takip edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.en_US
dc.description.abstractThe acquisition of houses by foreigners may have some effects on tourism sector. The aim of this research is to identify these effects in Yalova province and to provide complementary suggestions about legal arrangements. Yalova, one of the major tourism destinations in the south of the Marmara Region, was selected as the study area. Despite being one of Turkey's smallest provinces in terms of surface area and population, it is in the 6th place among the provinces with the highest house sales to foreigners between the years 2013-2016, and when the sales to foreigners are compared to the total sales in the city between the years 2014-2016, it will clearly be seen that Yalova is the first among 81 cities, which makes Yalova a good example to examine in terms of the effects of foreigners' acquisition of residences. In this research, the existing literature was firstly scanned, and business owners operating in the accommodation sector were profoundly interviewed, and a semi-structured interview form was prepared in the light of obtained findings. The data obtained from 10 people who are the owners/directors of accommodation industry were subjected to descriptive and content analysis. As a result of the analysis; it was concluded that acquisition of houses by foreigners in Yalova has economically more negative effects than positive ones on accommodation industry, and that the economic contribution of acquisitions are limited to construction and real estate sectors, and that tourism sector generally does not have much benefit from these contributions, and that even though negative consequences in respect to socio-cultural aspects have not appeared yet, negative impacts of this issue on environment have come to a noticeable level. Moreover, nearly all participants in the research have stated that many of the houses bought by the foreigners are illegally accommodated by foreign tourists, and added that house acquisition by the foreigners should be limited or/and strictly be supervised in this province.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectKonaklama İşletmelerien_US
dc.subjectİkinci Konuten_US
dc.subjectKonut Satışıen_US
dc.subjectYabancılaren_US
dc.subjectTurizmin Etkilerien_US
dc.subjectYalovaen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectAccommodation Establishmentsen_US
dc.subjectSecond Homeen_US
dc.subjectHousing Salesen_US
dc.subjectForeignersen_US
dc.subjectThe Effects of Tourismen_US
dc.titleYabancılara konut satışının turizme etkileri: Yalova örneğien_US
dc.title.alternativeThe effects of the real estate sales to foreigners on tourism: Yalova sampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record