Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Şule
dc.contributor.authorÇiftçi, Abuzer
dc.date.accessioned2018-06-05T08:18:26Z
dc.date.available2018-06-05T08:18:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÇiftçi, A. (2017). Finansal yatırım kararlarında davranışsal eğilimlerin davranışsal finans açısından incelenmesi: Şanlıurfa ili merkez ilçeleri örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other469241
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1675
dc.description.abstractGeleneksel finans teorileri, etkin piyasalar hipotezini ve finansal yatırımcıların rasyonel davrandıkları tezini savunmaktadır. Yatırımcıların, finansal yatırım kararlarını beklenen fayda teorisine göre gerçekleştirdiklerine dayanmaktadır. Davranışsal finans teorisi, geleneksel finans teorilerine karşı olarak, yatırımcıların rasyonel davranamadıklarını, psikolojik ve sosyolojik faktörlerin etkisinde kaldıklarını savunmaktadır. Davranışsal finans, yatırımcıların irrasyonel reaksiyon gösterdiklerini ve bu reaksiyonların finansal yatırım kararlarını şekillendirmesine engel olamadıkları üzerinde durmaktadır. Ayrıca davranışsal finans, geleneksel finans teorileri tarafından açıklanmayan ve piyasalarda meydana gelen irrasyonel davranışları ifade etmek ve finansal yatırım kararları esnasında finansal yatırımcının tercihini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, geleneksel finans teorileri ve davranışsal finans teorisinin birbirlerinden farklı yönleri belirtilerek, finansal yatırım kararları, davranışsal eğilimler, yatırımcı psikolojisi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca davranışsal finans hakkında yerli ve yabancı çalışmaların taraması yapılarak daha nesnel bir çalışma planlanmıştır. Çalışmanın amacı Şanlıurfa İl’i merkez ilçelerinde faaliyet gösteren Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası üyelerinin finansal yatırım kararlarında davranışsal eğilimlerin etkilerini test etmektir. Bu etkinin finans açısından incelenmesinde anket tekniği uygulanmış ve anket sonuçları SPSS 17,00 Statisticks programı kullanılarak Qi Square, frekans analizleri ile test edilmiştir. Finansal yatırımcıların davranışsal eğilimlerini ölçmek amacıyla 5’li Likert ölçeği kullanılmış ve Faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası üyelerinin yatırım kararlarında psikolojik ve sosyolojik faktörlerin etkisi altında kaldıkları ve rasyonel davranamadıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucu ile alanda yapılmış benzer çalışmalar karşılaştırıldığında elde edilen bulgular diğer çalışmalarla ile paralellik göstermektedir.en_US
dc.description.abstractTraditional finance theories defend the hypothesis of efficient markets and the thesis that financial investors behave rationally. It is based on the fact that investors make financial investment decisions according to the expected benefit theory. Behavioral finance theory argues that investors' inability to act rationally, and that psychological and sociological factor are influenced by traditional financial theories. Behavioral finance focuses on investors' irrational reaction and the fact that these reactions cannot prevent them from shaping financial investment decisions. Behavioral finance is also intended to express deviations that are not explained by traditional finance theories and that are distorted in the market and to predict the choice of financial investor during financial investment decisions. In this study, information about financial investment decisions, behavioral trends, investor psychology is given by specifying different aspects with traditional finance theories and behavioral finance theory. In addition, a more objective study was planned by conducting a survey of domestic and foreign studies on behavioral finance. The aim of the study is to test the effects of behavioral trends in the financial investment decisions of Sanliurfa Chamber of Commerce Chamber operating in Sanliurfa. When this effect was examined financially, the questionnaire technique was applied and the results of the questionnaire were tested by Qi Square, frequency analysis using SPSS 17.00 Statisticks program.. A Five-point Likert scale was used to measure behavioral trends of financial investors and factor analysis was applied. Sanliurfa Chamber of Commerce Chamber members were found to be under the influence of psychological and sociological factors in their investment decisions, which tendencies they showed and they could not act rationally. Findings obtained when the results of the study are compared to similar studies made in the field are in line with other studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDavranışsal Eğilimen_US
dc.subjectDavranışsal Finansen_US
dc.subjectFinansal Yatırımcıen_US
dc.subjectFinansal Kararen_US
dc.subjectKararen_US
dc.subjectYatırımen_US
dc.subjectBehavioral Trenden_US
dc.subjectBehavioral Financeen_US
dc.subjectFinancial Investoren_US
dc.subjectFinancial Decisionen_US
dc.subjectInvestmenten_US
dc.titleFinansal yatırım kararlarında davranışsal eğilimlerin davranışsal finans açısından incelenmesi: Şanlıurfa ili merkez ilçeleri örneğien_US
dc.title.alternativeBehaviral trendencies in financial investment decisions investigation on behavioral finance in term of : Şanlıurfa province denter district exaplesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage202en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record