Show simple item record

dc.contributor.advisorGüllü, Ömer
dc.contributor.authorPakma, Nilay
dc.date.accessioned2018-06-05T13:23:25Z
dc.date.available2018-06-05T13:23:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPakma, N. (2016). Batman'da 1 MW'lık fotovoltaik enerji sisteminin tasarlanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other432826
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1693
dc.description.abstractBu çalışmada Batman ilinde 1 MWp'lik fotovoltaik elektrik enerjisi santrali için ölçülmüş yıllık güneş ışınımı verileri ve paket yazılım yardımıyla ön tasarımı gerçekleştirilerek sistemden elde edilecek performans değerlerinin analizi yapılmıştır. Sistem performans değerlendirmesinde PVsyst paket yazılımı tercih edilmiştir. Güneş ışınım ölçümleri anlık olarak piranometre vasıtasıyla ölçülmüştür. Sistemde öngörülen modül tercihi tekli kristal silisyum olmuştur. Güneş ışınım değerleri paket yazılıma entegre edilerek, sistem bileşenleri de seçilerek sistemden elde edilecek aylık performans değerleri karşılaştırılmıştır. Sistem analizleri aylara göre modül yerleşim düzeneği sabit eğimli ve değişken eğimli olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde aylara göre modül eğiminin optimisazyonunun sistem performansını arttırdığı analizlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, prelimary desing was realized for 1 MWp photovoltaic power plant in Batman province with the help of measured sun radiation data and package software and analysis of the performance values obtained from the system was conducted. In system performance evaluation PVsyst package software was preferred. Sun radiation measurements were made instantly with the help of pyranometer. Module preference foreseen in the system was single crystal silicium. Sun radiation values were integrated into package software and system components were selected so as to compare the monthly performance values to be obtained from the system. System analyses were conducted on monthly basis in two stages (module placement setting with constant slope and with various slope). As a result of the analyses it was determined that module slope optimization on monthly basis increase the system performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectFotovoltaiken_US
dc.subjectGüneş Enerjisien_US
dc.subjectGüneş Işınımıen_US
dc.subjectPVsysten_US
dc.subjectPhotovoltaicen_US
dc.subjectSolar Energyen_US
dc.subjectSolar Radiationen_US
dc.titleBatman'da 1 MW'lık fotovoltaik enerji sisteminin tasarlanmasıen_US
dc.title.alternativeDesign of 1 MW photovoltaic energy system in Batmanen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record