Show simple item record

dc.contributor.advisorDüz, Hasan
dc.contributor.authorYıldız, Serkan
dc.date.accessioned2018-06-06T11:10:20Z
dc.date.available2018-06-06T11:10:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationYıldız, S. (2017). Rüzgâr türbini için farklı tip uçak kanat profillerinin sayısal olarak incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other489394
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1717
dc.description.abstractPetrol ve kömürün bulunması ile yüz yıldır yakılan fosil yakıtlar atmosfere zararlı egzoz gazları salmaktadır. Zamanla atmosferde biriken bu egzoz gazları güneş ışığını fazla absorbe ederek küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınmanın önüne geçilememesi durumunda ise yakın gelecekte mevsim değişikliklerinin ve çevre felaketlerinin yaşanması ise kaçınılmaz olacaktır. Küresel ısınma problemi ve fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi zorunlu hale getirmiştir. Bugün rüzgâr ve güneş enerjisi yenilenebilir enerjiye geçişte en büyük potansiyele sahip enerjiler olarak görülmektedir. Rüzgâr enerjisinden yararlanma daha ucuz ve yüksek verimlerde yapılabildiğinden güneş enerjisine göre, bugün en çok yararlanılan bir enerji türü olmuştur. Bugün gücü 1MW aşan rüzgâr türbinleri ile enerji üretimi yapılabilmektedir. Bir rüzgâr türbinin verimi doğrudan kullanılan kanadın performansına bağlıdır. Bir kanadın performansı ise rüzgâr hızına ve hücum açısına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Her durumda en iyi performansa sahip bir kanat profili bulmak ise imkânsızdır. Genel olarak bir kanadın performansı CL / CD oranı ile ölçülmektedir. Burada CL kaldırma kuvveti katsayısı ve CD ise sürükleme kuvveti katsayısıdır. Bu çalışmada rüzgâr türbinlerinde kullanılmak üzere farklı kanatçık ailesinden beş kanat profili www.m-selig.ae.illinois.edu sitesinden seçilmiştir. Seçilen bu kanatlar farklı hücum açılarında (O< α<20) ve farklı rüzgâr hızlarında (4, 8, 16 ve 32 m/s) performansları sayısal olarak test edilmişlerdir. Sayısal sonuçlar rüzgâr hızının artması tüm kanat performanslarını azalan bir eğimde artırdığını ve tüm kanat profillerinin 4≤α≤7 arası hücum açılarında en büyük performansları sergilediklerini göstermiştir. Kanat yüzeyi üzerinden basınç katsayı dağılımlarının incelenmesiyle iki farklı kanadın profil dataları birleştirilmiş ve yeni bir hibrid kanat profili oluşturulmuştur. Çıkan sayısal sonuçlara göre hibrid kanat profili 4≤α≤7 hücum açılarında her iki kanat profilinden daha yüksek performans göstermiş ve kalan diğer hücum açılarında ise her iki kanadın düşük performans dezavantajlarını gidererek tüm hücum açılarında daha kararlı bir performans sergilediği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractUpon found of petroleum and coal, the fosil fuels burned in century has left much amount harmful egzost gases to atmosphere. In the course of time, the accumulation of these egzost gases in the atmosphere than limits has caused global warming due to the behavior of more sun rays absorbed. So the existance of environmental disaster and season changes in the near future will be unavoidable if the global warming not interfered on time. The consicuousness on finite fosil fuels and global warming problem is obligated us to utilise from the renewable energies as soon as possible. Today sun and wind energy is the most available energy source in the world so to transit to renewable energy. Today the wind energy has been the most utilized one differed from the sun due to the utilization made at low cost and at high efficiencies. Today the electrical energy can be produced from the wind energy by means of the wind turbines which power exceed 1MW. The efficiency of a wind turbine is depend directly on the performans of the airfoil used. However the performance of an airfoil is changeable with attack angle and wind velocity so it is impossible to find an airfoil which represents the best performance at every condition. In general the performans of an airfoil is measured with the ratio of CL/CD. Here CL is the lift force coefficient and CD is the drag force coefficient. In this study five different airfoil has been selected from different airfoil family available on www.m-selig.ae.illinois.edu so to use on wind turbines. Their performanses of those selected airfoils is tested numerically at different attack angles (O<α<20) and different wind velocities (4, 8, 16 ve 32 m/s). Numerical results has shown that the all the airfoils performanses increase at a decreasing gradient as the wind velocity increases and the whole airfoil profiles represent maximum performances at the attack angles of 4≤α≤7. On the observation of the pressure distribution on airfoil surfaces, the profile data of two different airfoil profiles is combined to form a new airfoil named as hibryd. According to the numerical results obtained, hybrid profile has represent higher performance than two airfoil profiles at attack angles of 4≤α≤7 and has shown a more stabile performance at other remain attack angles by eliminating the disadvantages of the two airfoil profiles.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNACA0012 Kanat Profillerien_US
dc.subjectSayısal Yöntemleren_US
dc.subjectSayısal Yazılımlaren_US
dc.subjectHADen_US
dc.subjectTürbülansen_US
dc.subjectRANSen_US
dc.subjectNACA0012 Wing Profilesen_US
dc.subjectNumerical Methodsen_US
dc.subjectNumerical Softwareen_US
dc.subjectTurbulenceen_US
dc.titleRüzgâr türbini için farklı tip uçak kanat profillerinin sayısal olarak incelenmesien_US
dc.title.alternativeNumerical investigation of different type aircraft wing profiles for wind turbineen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record