Show simple item record

dc.contributor.advisorÇoban, Hakan
dc.contributor.authorKalkan, Ali Özcan
dc.date.accessioned2018-06-07T08:35:59Z
dc.date.available2018-06-07T08:35:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKalkan, A. Ö. (2014). Kıra Dağı (Batman) bazaltlarının petrojenezi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other371995
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1721
dc.description.abstractBu Yüksek Lisans tez çalışması kapsamında, Batman ili, Kıra Dağı yöresinde yüzeylenen bazaltların mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, petrolojisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Pliyosen yaşlı Kıra Dağı bazaltları, bazanit ve trakibazalt olarak sınıflandırılmıştır. Genç ekstansiyonel tektonik ile yeryüzüne çıkmış olan Kıra Dağı trakibazaltlarının mineralojisini plajiyoklas, sanidin, olivin, piroksen ve opak mineraller oluşturmaktadır. Karacadağ bazaltları ile karşılaştırıldığında, jeokimyasal olarak Karacadağ bazaltları tipik OIB-benzeri astenosferik karakter gösterirken, Kıra Dağı bazaltlarının zenginleşmiş bir litosferik mantoya doğru eğilim gösteren bir karaktere sahip oldukları ortaya konmuştur. Jeokimyasal veriler Kıra Dağı bazaltlarının kıta-içi bir ortamda, astenosferik manto akışlarına bağlı olarak astenosferik bir mantonun önceden zenginleşmiş litosferik bir manto ile etkileşimini yansıtmaktadır. Jenezlerinde kabuksal kontaminasyon önemli bir rol oynamamış olup kimyasal olarak heterojen bir manto kaynağından farklı derecedeki kısmı ergime sonucu oluştukları belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the investigation of mineralogical, geochemical and petrological aspects of surrounding of Kira Mountain in Batman region. Pliocene aged Kira Mountain basalts are classified as basanite and tracibasalts. The mineralogy of Kira Mountain tracibasalts associated with young extensional tectonic comprise plagioclase, sanidine, olivine, pyroxene and opac minerals. Compared with Karacadag basalts showing typical OIB-like asthenospheric character, Kira Mountain basalts have a character tending to enriched lithospheric mantle. Geochemical data reflect an interaction between enriched lithosphere derived magma and asthenosphere derived magma. In interplate tectonic environment crustal contamination do not played important role in their genesis and they derived from different degree partial melting of chemically heterogeneous mantle source.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectBazalten_US
dc.subjectKıra Dağıen_US
dc.subjectMineralojien_US
dc.subjectPetrolojien_US
dc.subjectBasalten_US
dc.subjectKira Mountainen_US
dc.subjectMineralogyen_US
dc.subjectPetrologyen_US
dc.titleKıra Dağı (Batman) bazaltlarının petrojenezien_US
dc.title.alternativePetrogenesis of Kira Mountain (Batman) basaltsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record