Show simple item record

dc.contributor.authorPınarcıoğlu, Nihal Şirin
dc.date.accessioned2018-08-15T06:05:35Z
dc.date.available2018-08-15T06:05:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPınarcıoğlu, N. Ş. (2017). Eril siyasette kadın temsili (Mi?). Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (1/1), ss. 12-24.en_US
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1480941127.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1730
dc.description.abstractTürkiye’de kadınların ulusal ve yerel siyasetteki temsil oranları oldukça düşüktür. Kadınların siyasete girmelerini güçleştiren en önemli nedenlerden biri, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları özel alanda konumlandırmasına ilişkindir. Bu roller nedeniyle kadınlar kamusal alana ait olarak yapılandırılan politikayı yabancı bir mesele olarak görmek üzere toplumsallaşmışlardır. Eril norm ve deneyimlere dayalı bir siyaset pratiğinde kadınların siyasal katılım ve temsilleri nicelik ve nitelik itibariyle zayıf kalmakta ya da mümkün olmamaktadır. Eril siyaset anlayışının gerektirdiği geniş ilişki ağları, sermaye, kamusal alanda geçirilen zaman gibi koşullara çoğu kadın sahip değildir. Bu makale, kadınların var olan sistem içinde siyasetin dışında ya da kıyısında kalmalarının nedenlerine ve sonuçlarına kadın deneyimlerini dâhil ederek odaklanmakta, alternatif bir politikanın imkânları üzerinde durmaktadır.en_US
dc.description.abstractWomen’s representation in national and local politics is quite low in Turkey. One of the most important reasons for women to go into politics is related to traditional gender roles positioning women in the private sphere. As a result of these roles, women have been socialized to see politics, which is primarily structured within the public sphere, as an unfamiliar issue. Concerning the practice of politics that is based on male dominated norms and experiences, women's participation and representation are weak in terms of both quantity and quality, or sometimes not even possible. Most women do not have conditions such as large social networks, capital, and time spent in the public sphere, as required by the masculine politics. This article focuses on the reasons and the results of women being kept aside or out of the area of politics within the current structures, by including women's experiences, and emphasizes the possibilities of making alternative politics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiyasette kadın katılımı ve temsilien_US
dc.subjectEril siyaseten_US
dc.subjectkamusal alan-özel alanen_US
dc.subjecttoplumsal cinsiyeten_US
dc.subjectParticipation and representation of women politicsen_US
dc.subjectmasculine politicsen_US
dc.subjectpublic sphere-private sphereen_US
dc.subjectgenderen_US
dc.titleEril siyasette kadın temsili (Mi?)en_US
dc.title.alternativeWomen representation in masculine politics (?)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID203546en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1/1en_US
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record