Show simple item record

dc.contributor.authorDurmuş, Ayla
dc.contributor.authorErcan, Umut
dc.contributor.authorAvcı, Ali Serkan
dc.contributor.authorKallioğlu, Mehmet Ali
dc.contributor.authorKarakaya, Hakan
dc.date.accessioned2018-08-17T08:17:33Z
dc.date.available2018-08-17T08:17:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDurmuş, A., Ercan, U., Avcı, A. S., Kallioğlu, M. A., Karakaya, H. (2017). Batman ili enerji profilinin araştırılması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (2/2), pp. 161-167.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/390305
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1764
dc.description.abstractGünümüzde enerji ihtiyacının, giderek artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve gelişen teknolojilere bağlı olarak hızlı bir şekilde artması ve bu ihtiyacın üretiminde ve tüketiminde yaşanan sıkıntılar, enerji kaynaklarının verimli ve doğru kullanımının önemini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle Ülkemizde bulunan enerji kaynakları potansiyelinin bilinmesi ve etkin kullanılabilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’nin en önemli enerji potansiyeline sahip bölgelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Batman ili enerji profili araştırılmıştır. Batman ili denilince yenilebilir enerji kaynaklarından güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal enerji kaynakları ile yenilenemez enerji kaynakları fosil enerji kaynakları ve doğalgaz aklımıza gelmektediren_US
dc.description.abstractInrecent years, the energy demand has increased rapidly due to increasing population, industrialization, urbanization and developing technologies. Also, the troubles in production and consumption of this necessity once again show the importance of effective and efficient use of energy resources. For this reason, it is very important to know the energy resources potential in our country and to use them effectively. In this study, Batman province energy profile which is one of the most important energy potential areas ofTurkey has been studied. Renewable energy sources such as sun, wind, biomass, geothermal energy sources and non-renewable energy sources, fossil energy sources and natural gasare shined out in Batmanen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectGüneşen_US
dc.subjectRüzgâren_US
dc.subjectBiyokütleen_US
dc.subjectJeotermal Enerjien_US
dc.subjectPetrolen_US
dc.subjectRenewable Energyen_US
dc.subjectSunen_US
dc.subjectWinden_US
dc.subjectBiomassen_US
dc.subjectGeothermal Energyen_US
dc.subjectOilen_US
dc.titleBatman ili enerji profilinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of Batman province energy profileen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Otomativ Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID122378en_US
dc.contributor.authorID161754en_US
dc.contributor.authorID53388en_US
dc.contributor.authorID207579en_US
dc.contributor.authorID120278en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2/2en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record