Show simple item record

dc.contributor.authorDağ, Beşir
dc.contributor.authorSıralı, Recep
dc.contributor.authorTarakçı, Zekai
dc.date.accessioned2018-08-31T07:51:59Z
dc.date.available2018-08-31T07:51:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDağ, B., Sıralı, R., Tarakçı, Z. (2017). Investigation of some properties of chestnut honey produced in Black Sea Region of Turkey. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (2/2), pp. 118-123 .en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/390299
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1766
dc.description.abstractThe aim of the present study was to characterize the physical and biochemical properties of black sea region chestnut honey samples. Physiochemical parameters, such as moisture content, water-insoluble substance, free acidity, diastase activity, fructose/Glucose ration, total fructose+glucose; sucrose and hydroxymethylfurfural (HMF) content were measured. The moisture content 18.13±1.53 %, water-insoluble substance full samples values 0.00 %, free acidity 20.78±2.44 meq/kg, diastase activity 14.20±2.87, fructose/glucose ration 1.44±0.05, total fructose+glucose 71.15±2.26 %, sucrose content 2.00±0.56 % and HMF content 0.57±0.09 mg/kg were founded.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı karadeniz bölgesinde üretilen kestane bal örneklerinin fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini belirlemektir. Nem içeriği, suda çözünmeyen madde, serbest asidite, diyastaz aktivitesi, fruktoz / glikoz oranı, toplam fruktoz + glikoz gibi fizikookimyasal parametreler; Sukroz ve hidroksimetilfurfural (HMF) içeriği ölçüldü. Nem içeriği% 18.13 ± 1.53, suda çözünmeyen madde tam numuneler% 0.00, serbest asitlik 20.78 ± 2.44 meq / kg, diyastaz aktivitesi 14.20 ± 2.87, fruktoz / glukoz oranı 1.44 ± 0.05, toplam fruktoz + glikoz 71.15 ± 2.26, Sukroz içeriği% 2.00 ± 0.56 ve HMF içeriği 0.57 ± 0.09 mg / kg olarak ölçüldü.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectChestnut Honeyen_US
dc.subjectChemical Contenten_US
dc.subjectBlack Sea Regionen_US
dc.subjectKestanebalıen_US
dc.subjectKimyasal İçeriken_US
dc.subjectKaradeniz Bölgesien_US
dc.titleInvestigation of some properties of chestnut honey produced in Black Sea Region of Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiyenin Karadeniz Bölgesinde üretilen kestane balının bazı özelliklerininin araştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüen_US
dc.contributor.authorID112260en_US
dc.contributor.authorID14978en_US
dc.contributor.authorID21645en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2/2en_US
dc.identifier.startpage118en_US
dc.identifier.endpage123en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record