Show simple item record

dc.contributor.authorAyaz Tilkat, Emine
dc.contributor.authorKaplan, Alevcan
dc.contributor.authorHoşer, Ayşe
dc.contributor.authorTilkat, Engin
dc.date.accessioned2018-08-31T12:05:44Z
dc.date.available2018-08-31T12:05:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAyaz Tilkat, E., Kaplan, A., Hoşer, A., Tilkat, E. (2017). İn vitro şartlarda yetiştirilen buttum (pistacia khinjuk stocks)’da çözünür karbonhidrat değerleri ile antioksidan peroksidaz aktivitesi üzerine tuz stresinin etkileri. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (2/2), pp. 90-97.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/390297
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1769
dc.description.abstractBu çalışmada, in vitro koşullarda kültüre alınan Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) bitkisine ait olgun tohumlar farklı tuz (NaCl) parametrelerine (0, 50, 100, 150, 200, 250 mM) tabi tutulmuştur. Farklı NaCl konsantrasyonlarını içeren ve hormonsuz MS (Murashige ve Skoog, 1962) besi ortamında çimlendirilen tohumlar, 4 hafta boyunca tuz stresine maruz bırakılmıştır. Kültür sonunda elde edilen fidelerin kök ve yapraklarında bulunan çözünür karbonhidrat değerleri (Glukoz ve Fruktoz) ile yapraklarında bulunan peroksidaz enzim (POD) aktiviteleri araştırılmıştır. İnceleme sonucunda artan NaCl konsantrasyonuna bağlı olarak hem çözünür karbonhidrat değerlerinde, hem de POD aktivitelerinde pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, mature seeds of Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) cultured in vitro conditions were exposed to different salt (NaCl) parameters (0, 50, 100, 150, 200, 250 mM). The seeds germinated in hormone-free MS (Murashige and Skoog, 1962) medium containing different concentrations of NaCl were exposed to salt stress for 4 weeks. The soluble carbohydrate values (Glucose and Fructose) found in the roots and leaves and peroxidase enzyme (POD) activities in leaves of the seedlings obtained at the end of culture were investigated. As a result of the investigation, it was determined that there is a positive correlation between soluble carbohydrate values and POD activities due to the increased NaCl concentration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPistacia Khinjuk Stocksen_US
dc.subjectTuz Stresien_US
dc.subjectPoden_US
dc.subjectGlukozen_US
dc.subjectFrüktozen_US
dc.subjectSalt Stressen_US
dc.subjectGlucoseen_US
dc.subjectFructoseen_US
dc.titleİn vitro şartlarda yetiştirilen buttum (pistacia khinjuk stocks)’da çözünür karbonhidrat değerleri ile antioksidan peroksidaz aktivitesi üzerine tuz stresinin etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of salt stress on antioxidant peroxydase activity and soluble sugar values of pistacia khinjuk stocks raised in vitroen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümüen_US
dc.contributor.authorID29196en_US
dc.contributor.authorID115361en_US
dc.contributor.authorID35134en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2/2en_US
dc.identifier.startpage90en_US
dc.identifier.endpage97en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record