Recent Submissions

 • Sanatta çileli beden metaforu 

  Güç, Leyla (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03)
  Bu çalışmada, insanoğlunun varoluş serüveninde kendi bedenine yönelik eleştirel ve protest dilin, sanat literatüründe nasıl ve ne şekilde yer aldığı sorunsalı üzerinde durulmuş vebir anlatım dili oluşturulmaya çalışılmıştır. ...
 • Nesnenin sanattaki yeri ve özneyle ilişkisi 

  Tilen, Yunus (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-02)
  Nesne nedir? Nesnelerin sanattaki anlamı nedir? Sanat eserlerinde nesneler ne anlama gelmektedir? Gibi çeşitli sorular sanatçıların hayatında yer alan nesnelerin ne olduğunun anlaşılması açısından önemli bir yer ...
 • Feminist sanat hareketi ve Filistinli kadın sanatçılar 

  Ercan Demirtaş, Bahar (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-27)
  Feminist sanat hareketi, kadınların sanatsal mecralarda eşitsiz şekilde temsil edilmesine ve kadınlara ilişkin üretilen erkek-egemen temsillere karşı ortaya çıktı. Her ne kadar Feminist sanat hareketi 1960'lı yıllardan ...
 • Çağdaş sanatta mitoloji 

  Orhan, Uğur (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-10)
  Geçmiş, günümüz ve yaşayan efsane adı altında gelecekte bile etkisini sürdürecek olan mitolojinin, çağdaş sanatta çeşitli durumlarla karşımıza çıkması söz konusudur. Geçmişin ve günümüzün çağdaşları ile dönemin güncel ...
 • Sanat yapıtlarında ölüm teması 

  Anter, Helin (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05-27)
  İlk çağlarda insan, ölümün gücüne inanmış ondan kaçılamayacağını yaşamın bütün yollarının ölüme açıldığını bilmiştir. Zamanla değişen yaşam şekillerine bağlı olarak insan, ölümle savaş halinde onu yenme çabası içine ...
 • Açık yapıttan öznel deneyime; Performans sanatı 

  Aydın, Gül (Batman Üniversitesi, 2018)
  Performans sanatı, izleyicisinin önünde o sırada canlı olarak gerçekleştirilen ve sanatçısı ya da sanatçıları tarafından bedenin kullanılarak sergilendiği bir sanat biçimidir. Happening veya Oluşum olarak da adlandırılan ...
 • Resim sanatında depresyon belirtileri "anhedoni, sessizlik, acı, keder, çöküntü" temalı resimler 

  Beyaztaş, İlknur (Batman Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışma Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı' nda Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada depresyon başlığı adı altında sanatçılar ve çalışmaları araştırılarak, depresyonun ...
 • Gündelik hayat ve güncel sanat ilişkisi 

  Gök, Murat (Batman Üniversitesi, 2018)
  Son yüzyılda, modern kapitalist toplumsal ilişkiler düzeninde ve bürokratik yöntemlerle gündelik hayat baskı altına alınmıştır. Modern gündelik hayat içerisinde tahakküm altına alınan birey, gündelik yaşamın denetlenemeyen ...
 • Sanat ve kent ilişkisi: Sanatın pratik alanlarından biri olarak kent 

  Buluttekin, Evin (Batman Üniversitesi, 2018)
  Sanat ve kent ilişkisi kapsamında hazırlanan bu çalışmada öncelikle kentin sosyolojik, ekonomik, coğrafi, politik tanımlarının yanında bir çok sosyal bilimcinin de yaptıkları tanımlardan yola çıkarak kentin geçmişte var ...
 • Grayson Perry'nin Walthamstow Tapestry işi üzerine ikonografik çözümleme 

  Böçkün, Rojda (Batman Üniversitesi, 2018)
  Grayson Perry'nin Walthamstow Tapestry işi üzerine ikonografik çözümleme; bu çalışma çerçevesinde, imge-anlam ilişkisinde ilk olarak İmge kavramı ele alınmıştır.İmgenin ne olduğu, ilk zamanlarda neyi temsil ettiği, imgenin ...