Show simple item record

dc.contributor.advisorÇoban, Ömer
dc.contributor.authorKaruç, Selami
dc.date.accessioned2018-11-27T10:45:01Z
dc.date.available2018-11-27T10:45:01Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.citationKaruç, S. (2018). Türkiye Hentbol Milli Takım kampına katılan sporcuların boş zaman değerlendirme davranışlarının öznel iyi oluşları üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other512647
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1889
dc.description.abstractÖznel iyi oluş, insanın sahip olduğu olumlu, olumsuz duygulara ve yaşamdan aldığı doyuma ilişkin olarak yaptığı öznel bir değerlendirme olarak tanımlanmaktadır. Tez çalışmasında Türkiye Hentbol Milli Takım kampına katılan sporcuların boş zaman değerlendirme davranışlarının öznel iyi oluşları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada veriler anket tekniği ile 2016-2017 yılında kampa katılan sporculardan toplanmıştır. Verilerin analizi için regresyon analizi kullanılmış ve bu amaçla 6 adet model kurgulanmıştır. Araştırma sonucunda kampa katılan sporcuların sağlıklı olmak için etkinliklere katılmalarının öznel iyi oluşları üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkinliklere katılımdan elde edilen psikolojik ve eğitim ve sağlığa ilişkin faydaların da sporcuların öznel iyi oluşları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractSubjective well-being is defined as a subjective assessment of positive, negative emotions that the person has and the satisfaction she/he receives from his life. In this thesis, the impact of leisure time behaviours on subjective well being of the athletes participatied Turkısh Natıonal Handball Team camp was tried to analyzed. The data were collected from the athletes who participated in the camp in 2016-2017. The regression analysis was used for the analysis of the data and 6 models were designed for this purpose. Results of the research indicated that athletes do leisure time activities in order to gain health and this mainly effects their subjective well being. In addition, the psychological and educational and health-related benefits obtained from leisure time activities found to have impact on the subjective well-being of the athletes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHentbolen_US
dc.subjectMilli Takımen_US
dc.subjectÖznel İyi Oluşen_US
dc.subjectBoş Zamanen_US
dc.subjectHandballen_US
dc.subjectNational Teamen_US
dc.subjectSubjective Well-Beingen_US
dc.subjectFree Timeen_US
dc.titleTürkiye Hentbol Milli Takım kampına katılan sporcuların boş zaman değerlendirme davranışlarının öznel iyi oluşları üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeImpact of leisure behaviours on subjective well being of athletes participated in Turkish National Handball Team campen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record