Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAğır, Abdullah Mesut
dc.contributor.authorAkın, Mehmet
dc.date.accessioned2018-11-28T12:47:30Z
dc.date.available2018-11-28T12:47:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAkın, M. (2014).Memlûkların idaresi altında hilafet kurumu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other389026
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1896
dc.description.abstractHazırlamış olduğumuz bu çalışmamızda konu olarak Abbasilerin yıkılmasından sonra Memlûklar tarafından Mısır'da yeniden kurulan İslam Halifeliğini yani Memlûklarda Hilafet kurumunu seçtik. Çalışmamızda Mısır'a taşındıktan sonra İslam halifelerinin otoritesinde yaşanan değişim incelenmiştir. Çalışmamızın içeriği hilafet kurumunun ortaya çıkışı, Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler ve Memlûklar döneminde halifelerin durumu etrafında şekillenmiştir. Birinci bölümde hilafet kurumunun Hz. Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkış süreci anlatılmış, Dört Halife Dönemi, Emeviler ve Abbasiler döneminde hilafetin genel durumu üzerinde durulmuştur. Halife otoritesinde ve Hilafet kurumunda meydana gelen değişimlerin anlatılmasına gayret edilmiştir. İkinci ve asıl bölümde ise Memlûk devletinin kuruluşu ve İslam halifeliğinin Mısır'a taşınması konularına yer verilmiştir. Mısır'da halifelik makamına geçen Abbasi halifeleri sırasıyla işlenmiş ve halifelerin Memlûk devletindeki durumu üzerinde durulmuştur. Ayrıca halifelerin görev süreleri boyunca Memlûk Sultanlarıyla olan ilişkileri ele alınmaya çalışılmıştır. Böylece Memlûk Sultanlarının halifelere olan bakış açıları incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study that we have prepared, we have chosen the following topic: The Islamic Caliphate re-establisjed by the Mamluks in Egypty or the Mamluks succession after the collapse of the Abbasid. It is investigated the changing the authority of the Muslim Caliphs after moving Egypt. The content of this study composes around the caliphs in Mamluks and Abbasid period, Omayyads, four caliphs period and the coming out of the association of Caliphate. It is emphassised that the general condition of the caliphates in Omayyads, Abbasid period and four Caliphate period, in the first chapter. It is also mentioned about the coming out of the endeavoured to tell the changing accoured in Caliphate association and caliphs authority. In the second and the main chapter of this study, ıt is given place to the foundation of Mamluks and movin of Muslim Caliphate to the Egypt. It is taught about the Abbasid Caliphs reigned to caliphate association in Egypt respectively. It is also endeavoured to tell again the relationshipps among the Sultans of Mamluks durin their duty. Thus,it is investigated that the viewpoint of the Sultans of Mamluks to the Caliphs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHilafeten_US
dc.subjectOtoriteen_US
dc.subjectMemlûklaren_US
dc.subjectCaliphateen_US
dc.subjectAuthorityen_US
dc.subjectMamluksen_US
dc.titleMemlûkların idaresi altında hilafet kurumuen_US
dc.title.alternativeInstitution of the caliphate under the administration of the Mamluksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.identifier.startpage140en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record