Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSezgin, Necmettin
dc.contributor.authorTekin, Ramazan
dc.contributor.authorÇalışkan, Abidin
dc.date.accessioned2019-03-19T15:33:32Z
dc.date.available2019-03-19T15:33:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSezgin, N , Tekin, R , Çalışkan, A . (2012). Örüntü tanımada hopfield ağının kullanılması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1 (2), ss. 257-266.en_US
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/313495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1909
dc.description.abstractBilgisayar teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesi akıllı sistemlerin insan yaşamının birçok alanında kullanılmasını artırmıştır. Bu alanlardan birisi de alfa nümerik karakterlerin otomatik olarak doğru bir şekilde tanınması, istenen bir objenin tespit edilmesi ve seçilmesidir. Hopfield ağı, gürültülü veya bozuk olan desenin kısmi ipuçlarından ve önceden depolanmış desenlerden yararlanarak bu deseni düzeltebilen karakteristik bir yapıya sahiptir. Bu süreçte ağ, girdi örüntüsünde yapılan her ufak değişimin ardından örüntü enerjisini yeniden hesaplayarak morfolojik dönüşümünün kontrolünü sağlar ve bu örüntünün daha önce öğrendiği başka bir örüntüye yakınsamasını zorlar. Bu benzetişim işlemi, enerjideki değişkenlik durağan olana dek sürer. Nesnelerin otomatik olarak tanınması, seçilmesi ve işlenmesi gibi işlemden sorumlu bir ağın kullanıldığı akıllı sistemler özellikle robotik alanında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Hopfield ağ yapısını kullanarak örüntü tanıyan bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe development of computer technology has increased the use of intelligent systems in many areas of human life. One of these areas is automatically and correctly identification of the alphanumeric characters and patterns as well as selection of the desired objects. Benefiting from the partial characteristics of patterns and previously stored characters or patterns, Hopfield Network has a characteristic feature to not only identify but also correct/reconstruct the noisy and destroyed characters or patterns. In the process the network re-calculates the energy of the character or pattern after even a small change to the pattern given to the input of the network, and hence, controls the morphologic transform and forces the noisy pattern to converge to a previously learned and stored nearest pattern. This simulation continues until the variation in the energy becomes stable. Intelligent systems, which are built in neural networks responsible for identifying choosing and processing, have important roles particularly in robotics. In this study a system consisting of Hopfield network model was developed for identifying the patterns of alphanumeric characters.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectHopfield ağıen_US
dc.subjectKarakter tanımaen_US
dc.subjectÖrüntü tanımaen_US
dc.subjectHopfield networken_US
dc.subjectCharacter identificationen_US
dc.subjectPattern recognitionen_US
dc.titleÖrüntü tanımada hopfield ağının kullanılmasıen_US
dc.title.alternativeUsing hopfield network in pattern recognitionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2303-2254en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4325-6922en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5039-6400en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage257en_US
dc.identifier.endpage266en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess