Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Hamza
dc.contributor.authorKurt, Mustafa
dc.date.accessioned2019-04-10T10:21:57Z
dc.date.available2019-04-10T10:21:57Z
dc.date.issued2019-03-26
dc.identifier.citationKurt, M. (2019). Tüketici davranışlarının davranışsal iktisat açısından açıklanması: Batman Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1930
dc.description.abstractİktisat biliminde insan, sahip olduğu kısıtlı kaynakları kullanarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bununla birlikte geçmişten günümüze refah seviyesini maksimum düzeye ulaştırmayı hedefleyen rasyonel bir canlı olarak görülmüştür. Ana akım iktisat teorilerinde ise her zaman rasyonel karar alan bir makine olarak tanımlanmıştır. Ancak günlük yaşamda insanın çevresel, sosyal, psikolojik faktörler gibi etmenlerden etkilendiği ve rasyonel hareket sergilemediği görülmektedir. Son yıllarda iktisat biliminin alt dalı olarak literatüre giren Davranışsal İktisat’a göre bireyler, aynı şartlar altında olsalar bile birbirlerinden farklı kararlar alır ve bazıları irrasyonel hareket gösterir. Bu tez çalışmasında davranışsal iktisat ve iktisat bilimindeki tarihsel süreç açıklanmıştır. Aynı zamanda tüketim ve tüketici davranışları tanımlanmış olup tüketici davranışlarını etkileyen faktörler davranışsal iktisat bağlamında tanımlanmıştır. Batman üniversitesi öğrencilerine yapılan anketten elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda tüketicilerin davranışlarının irrasyonel hareket barındırdığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn economics, people try to meet their needs by using their limited resources. However, they have been seen as a rational vibrant aiming to maximize the level of comfort from past till now. In mainstream economic theories, they have always been defined as a machine who takes rational decisions. But, it is seen that in daily life, human being is affected by factors such as environmental, social and psychological factors and does not display rational movements. According to the Behavioral Economics, which is in the literature as a sub-branch of the science of economics, individuals take different decisions from each other even under the same conditions and some of them show irrational movements. In this thesis, explained the behavioral economics and the historical process in economics. At the same time, consumption and consumer behaviors and the factors affecting consumer behavior are defined in the context of behavioral economics. As a result of the statistical analysis of the data obtained from the survey conducted by Batman University students, it was determined that the behaviors of the consumers were irrational.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectDavranışsal iktisaten_US
dc.subjectRasyonelliken_US
dc.subjectSınırlı Rasyonelliken_US
dc.subjectTüketimen_US
dc.subjectTüketici davranışlarıen_US
dc.subjectBehavioral Economicsen_US
dc.subjectRationalityen_US
dc.subjectBounded Rationalityen_US
dc.subjectConsumptionen_US
dc.subjectConsumer Behaviorsen_US
dc.titleTüketici davranışlarının davranışsal iktisat açısından açıklanması: Batman Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeThe explanation of consumer behavior from behavioral economics: The case of Batman Universityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess