Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSüer, Meral
dc.contributor.authorSezgin, Mehmet Şirin
dc.date.accessioned2019-04-17T08:01:00Z
dc.date.available2019-04-17T08:01:00Z
dc.date.issued2019-01-30
dc.identifier.citationSezgin, M. Ş. (2019). Simetrik sayısal yarıgruplar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1966
dc.description.abstractBu tezde, özel bir simetrik sayısal yarıgrup olan teleskopik sayısal yarıgruplar tanıtılarak bazı teleskopik sayısal yarıgrupların değişmezlerini ve Betti sayılarını bu yarıgrupların üreteçleri cinsinden ifade edilmesi ve ayrıca elde edilen Betti sayılarına ait katener derecelerinin hesaplanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak sayısal yarıgruplar, simetrik sayısal yarıgruplar, teleskopik sayısal yarıgruplar, katener derecesi ve Betti sayıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonra gömme boyutu 3 olan bazı teleskopik sayısal yarıgrup aileleri verilmiş ve bu ailelerin Betti sayıları için bazı formüller elde edilmiştir. Elde edilen bu formüller yardımıyla da bu ailelerin cinsi ve Frobenius sayıları için bir takım bağıntılar elde edilmiştir. Ayrıca, bu ailelerin Betti sayılarının çarpanları incelenmiş ve bazı teoremler sunulmuştur. Sunulan bu teoremler yardımıyla da bu Betti sayılarının bir kısmının katener dereceleri için de bir takım ifadeler türetilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, it was aimed to introduce the telescopic numerical semigroups, which are a special symmetric numerical semigroup, in order to express the invariants of some telescopic numerical semigroups and the Betti numbers in terms of the generators of these semigroups and also to determine the catenary degrees of the obtained Betti numbers. In this study, firstly, the information about numerical semigroups, symmetric numerical semigroups, telescopic numerical semigroups, catenary degree and Betti numbers were given. Then some telescopic numerical semigroup families with embedding dimension three were given and some formulas were obtained for the Betti numbers of these families. By using these formulas, some results were found for the genus and Frobenius numbers of these families. Furthermore, some theorems were presented for the factorizations of the Betti numbers of these families. By using these theorems, some formulas were also derived for the catenary degrees of some of these Betti numbers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectApery kümesien_US
dc.subjectBetti sayısıen_US
dc.subjectFrobenius sayısıen_US
dc.subjectCinsen_US
dc.subjectKatener derecesien_US
dc.subjectSayısal yarıgrupen_US
dc.subjectSimetrik sayısal yarıgrupen_US
dc.subjectTeleskopik sayısal yarıgrupen_US
dc.subjectApery seten_US
dc.subjectBetti numberen_US
dc.subjectCatenary degreeen_US
dc.subjectFrobenius numberen_US
dc.subjectGenusen_US
dc.subjectNumerical semigroupen_US
dc.subjectSymmetric numerical semigroupen_US
dc.subjectTelescopic numerical semigroupen_US
dc.titleSimetrik sayısal yarıgruplaren_US
dc.title.alternativeSymmetric numerical semigroupsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess