Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşkın, Cengiz
dc.contributor.authorİlhan, Ayhan
dc.date.accessioned2019-04-17T10:47:44Z
dc.date.available2019-04-17T10:47:44Z
dc.date.issued2018-09-18
dc.identifier.citationİlhan, A. (2018). Lise öğrencilerinin sosyal destek ile fiziksel aktivite düzeylerini arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1978
dc.description.abstractİnsanlar doğumlarından itibaren toplumdaki diğer bireylerle etkileşim içerisinde yaşarlar. Bu sebeple insanlar arasında gelişen sosyal ilişkilerin bireylerin yaşam standartları üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Zira sosyal ilişkilerin istendik yönde olmaları durumunda bireyin hem yaşamsal hem de psikolojik iyi oluş halleri istendik yönde olurken, ilişkilerin olumsuz olması durumunda aksi bir sonuç gözlemlenir. Bireyler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ve stres düzeylerini yükselten bir durum meydana geldiğinde çevrelerinde onlara yardımcı olacağını bildiği insanların olmasını isterler. Bu noktada devreye sosyal destek kavramı girmektedir. Sosyal destek, bireyin ihtiyaç duyduğu durumlarda diğer birey ve kurumlardan elde ettiği maddi ve manevi yardımların tümü olarak tanımlanabilir. Bireyin hayatını olumlu etkileyen konulardan biri de fiziksel aktivitedir. Özellikle günümüzde teknolojinin getirdiği yenilikler bireylerin fiziksel olarak daha pasif olmalarına neden olmaktadır. Bu durum ise ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkması ile sonuçlanabilir. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde sosyal destek ile fiziksel aktivite arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın amacına ulaşmak için anket yöntemi kullanılmış ve 980 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sosyal destek ile fiziksel aktivite arasında ilişki vardır.en_US
dc.description.abstractPeople have regular interactions with other people from birth. As a result of that fact, social relationships between people affect life standards of a single person. When there are good relationship between a person and other people around him/her, that person has better life standards and physical and emotional well-being level increases. On the contrary, when that person has negative social relationships with other people, there becomes a decrease at life standards and physical and emotional well-being. A person wants to know that there are people ready to help him/her when he/she faces with difficulties and when stress level increases. Social support becomes an important term at those points. Social support may be described as sum of material and emotional support a person get from other people and institutions when needed.Another important topic affecting life of a person is physical activity. Especially nowadays, outcomes of technological developments make people inactive. That situation may result in serious health problems. At that study, it is aimed to examine relationship between social support and physical activity at high school students.In order to reach the aim of the study, Survey technique is used with 980 students. At the end of the study, it is seen that there is a relationship between social support and physical activity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectDesteken_US
dc.subjectSosyal Desteken_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectLise Öğrencilerinde Fiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectSupporten_US
dc.subjectSocial Supporten_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectPhysical Activity at High School Studentsen_US
dc.titleLise öğrencilerinin sosyal destek ile fiziksel aktivite düzeylerini arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of relationship between social support and pysical activity levels of high school studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage80en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess