Show simple item record

dc.contributor.authorDilek, Sebahattin Emre
dc.date.accessioned2019-05-21T06:18:42Z
dc.date.available2019-05-21T06:18:42Z
dc.date.issued2018-05-13
dc.identifier.citationDilek, S. E. (2018). Türkiye’de vejetaryen/ vegan oteller mümkün mü? Kavramsal bir tartışma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 19 (1), ss. 1-18. https://doi.org/10.24889/ifede.401723en_US
dc.identifier.issn1303-0027
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2012
dc.description.abstractSon yıllarda dünya genelinde vejetaryen/vegan olan kişilerin sayısındaki artışa paralel olarak, vejetaryen/vegan otellerin sayısında da artış yaşanmaktadır. Her ne kadar Türkiye genelinde de vejetaryen ve vegan olanların sayısı her yıl artmakta olsa bile, vejetaryen/vegan otel sayısı aynı oranda artış göstermemektedir. Bu çalışmada, dünyadaki vejetaryen/vegan otellerin ülkelere ve kıtalara göre dağılımları verilerek, Türkiye’de vejetaryen/vegan otellerin mümkün olup olamayacağı üzerine bir tartışma zemini ortaya konulmak istenmektedir. Bu bağlamda, vejetaryenizm ve veganizm kavramları, insanları vejetaryen ya da vegan bir yaşam biçimine yönelten sebepler, Türkiye’de vejetaryen/vegan beslenme konularında kavramsal bir zemin ortaya konularak, konaklama sektörünün vejetaryen/vegan kişileri göz ardı etmesinin altında yatan nedenler söz konusu kavramsal zemin üzerinde tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn recent years, in parallel with the increase in the number of vegetarians/vegans, the number of vegetarian/vegan hotels has also increased. Even though the number of vegetarian and vegan have annually increased, the number of the vegetarian/vegan hotels have not evenly increased. In this study, giving the distribution of the world vegetarian/vegan hotels according to countries and continents, it is aimed to reveal a discussion platform about the possibility of vegetarian/vegan hotels in Turkey. In this context, it was revealed a conceptual ground about the concepts of vegetarianism and veganism, the factors that motive to prefer vegetarian/vegan lifestyle, vegetarian/vegan nutrition issues. Thus it was discussed the factors of hospitality industry which ignore vegetarians/vegans on the conceptual ground.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.24889/ifede.401723en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectVejetaryenizmen_US
dc.subjectVeganizmen_US
dc.subjectOtelen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectVegetarianismen_US
dc.subjectVeganismen_US
dc.subjectHotelen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.titleTürkiye’de vejetaryen/vegan oteller mümkün mü? Kavramsal bir tartışmaen_US
dc.title.alternativeAre vegetarian/vegan hotels possible in Turkey? A conceptual discussionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7830-1928en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess