Show simple item record

dc.contributor.advisorLevent, Abdulkadir
dc.contributor.authorAslan, Mehmet
dc.date.accessioned2019-06-18T10:43:12Z
dc.date.available2019-06-18T10:43:12Z
dc.date.issued2019-04-29en_US
dc.date.submitted2019-04-29
dc.identifier.citationAslan, M. (2019). Okzaliplatinin elektrokimyasal özellikleri ve miktar tayini. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2055
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, sitotoksik özelliğe sahip anti kanser etki gösteren Okzaliplatin için basit, hızlı ve duyarlı bir voltametrik yöntem geliştirilmiştir. Bor katkılı elmas (BDD) elektrotu katodik yönde 0.5 M H2SO4 ortamında elektrokimyasal olarak aktive edilmiştir. Okzaliplatinin elektrokimyasal özellikleri BDD elektrot yüzeyinde kare-dalga ve dönüşümlü voltametri teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Kare-dalga voltametri tekniği kullanılarak Britton Robinson (BR) tamponu (pH 5.0) içerisinde Okzaliplatin, +1.01 V (vs. Ag/AgCl) gerilim değerinde iyi belirlenmiş voltametrik bir yanıt vermiştir. Geliştirilen voltametrik teknik BR (pH 5.0) ortamında 1.0-4.5 μM derişim aralığında doğrusal olduğu ve gözlenebilirlik sınırı 0.276 μM (0.109 μg mL-1) olarak saptanmıştır. Önerilen yöntem Okzaliplatin ilaç şekillerine başarılı bir şekilde uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis study, a simple, rapid and sensitive voltammetric method for Oxaliplatin, which has anticancer effect with cytotoxic properties has been developed. The BDD electrode is electrochemically activated in the cathodic direction at 0.5 M H2SO4. The electrochemical properties of oxaliplatin have been investigated using square-wave voltammetry and cyclic voltammetry techniques on the surface of the BDD electrode. Using square-wave stripping mode, oxaliplatin has yielded a well-defined voltammetric response in Britton-Robinson buffer BR (pH 5.0) at +1.01 V (vs. Ag/AgCl). The voltammetric technique developed has been detected to be linear in the BR (pH 5.0) environment in the 1.0-4.5 μM concentration range and the detection limit to be 0.27665 μM (0.109 μg mL-1). The proposed method has successfully been applied to pharmaceutical formulations of Oxaliplatin.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectOkzaliplatinen_US
dc.subjectBDD Elektroten_US
dc.subjectKare Dalga Voltametrien_US
dc.subjectİlaçen_US
dc.subjectOxaliplatinen_US
dc.subjectBDD Electrodeen_US
dc.subjectSquare Wave Voltammetryen_US
dc.subjectPharmaceuticalen_US
dc.titleOkzaliplatinin elektrokimyasal özellikleri ve miktar tayinien_US
dc.title.alternativeElectrochemical behaviors and determination of oxaliplatinen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess