Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Selman
dc.contributor.advisor72en_US
dc.contributor.authorBeytekin, Ahmet
dc.date.accessioned2019-06-18T12:30:42Z
dc.date.available2019-06-18T12:30:42Z
dc.date.issued2019-04-22en_US
dc.date.submitted2019-04-22
dc.identifier.citationBeytekin, A. (2019). Demir klorür (FeCI3) katkılı biyodizel - dizel yakıt karışımlarının bir dizel motorda kullanımı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2058
dc.description.abstractBu çalışmada, referans dizel yakıtı ile atık hayvansal yağlardan elde edilmiş biyodizel yakıtı belirli oranlarda karıştırıldıktan sonra hazırlanan yakıtların ikisine fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek amacıyla 100 milli litre yakıta 1,59 milli gram miktarında FeCI3 katkısı eklenmiştir. Bu yakıtlar DY (dizel yakıt), HB8 (%8 hayvansal biyodizel ve %92 dizel yakıtı), HB15 (%15 hayvansal biyodizel ve %85 dizel yakıtı), HB35 (%35 hayvansal biyodizel ve %65 dizel yakıtı), KHB15 (%15 hayvansal biyodizel, %85 dizel yakıtı ve FeCl3 katkısı) ve KHB35 (%35 hayvansal biyodizel, %65 dizel yakıtı ve FeCl3 katkısı) biçiminde hazırlandıktan sonra her yakıt manyetik karıştırıcıyla 30 dakika karıştırılıp ve bekletildikten sonra fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Deney yakıtları tek silindirli, direkt püskürtmeli, su soğutmalı ve sıkıştırma oranı değiştirilebilen bir dizel araştırma motorunda 4 kg (%8), 8 kg (%16) ve 12 kg (%24) yüklerde test edilerek, yanma ve performans değerleri alınmış ve grafiksel olarak karşılaştırılmıştır. Deney sonuçlarına bakıldığında; test yakıtlarının tüm yüklerde silindir iç basınçları ve vuruntu yoğunluğunun birbirine çok yakın olduğu, katkılı yakıtların kütlesel yanma oranının katkısız yakıtların kütlesel yanma oranından daha düşük olduğu görülmüştür. 8 kg yükteki katkılı yakıtların özgül yakıt tüketiminin katkısız yakıtlardan %2,56 düşük olduğu, motor momentinin %2,71 yüksek olduğu, efektif verimin %1,9 ve ortalama efektif basıncın da %3,22 yüksek olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, 1,59 milligram FeCl3 contribution was added to 100 mL liters of fuel to improve the physical and chemical properties of to of the fuels prepared after mixing the biodiesel fuel obtained from referance diesel fuel and animal fats at certain rates. These fuels were prepared in the forms of DY (diesel fuel), HB8 (8% animal biodiesel and 92% diesel fuel), HB15 (15% animal biodiesel and 85% diesel fuel), HB35 (35% animal biodiesel and 65% diesel fuel), KHB15 (% 15 animal biodiesel, 85% diesel fuel and FeCl3 admixture) and KHB35 (35% animal biodiesel, 65% diesel fuel and FeCl3 admixture) and the physical and chemical properties were determined after each fuel has been mixed with a magnetic stirrer for 30 minutes and waited. Test fuels were tested on 4 kg, 8 kg and 12 kg loads in a single cylinder, direct spray, water cooled and compressible ratio diesel engine, and the combustion and performance values were taken and evaluated graphically. According to the results of the experiment; it was found that the cylinder internal pressure and the strike density of the test fuels were very close to each other at all loads, and the mass burning rate of doped fuels is lower than the mass burning rate of unalloyed fuels. It was determined that the specific fuel consumption of doped fuels at 8 kg load was 2,56% less than the mere fuels, and the engine torque was 2,71% high, the effective efficiency was 1,9% and the mean effective pressure was 3,22% high.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectBiyodizelen_US
dc.subjectDizel Motoren_US
dc.subjectYanmaen_US
dc.subjectFeCI3 Katkısıen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectBiodieselen_US
dc.subjectDiesel Engineen_US
dc.subjectCombustionen_US
dc.subjectFeCI3 Additiveen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleDemir klorür (FeCI3) katkılı biyodizel - dizel yakıt karışımlarının bir dizel motorda kullanımıen_US
dc.title.alternativeUse of iron chloride FeCI3 added biodiesel - diesel mixtures in a diesel engineen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess