Show simple item record

dc.contributor.advisorKozbe, Gülriz
dc.contributor.authorSırlan, Kemal
dc.date.accessioned2019-07-12T09:28:22Z
dc.date.available2019-07-12T09:28:22Z
dc.date.issued2019-06-11en_US
dc.date.submitted2019-06-11
dc.identifier.citationSırlan, K. (2019). Körtik Tepe 2014-2016 kazılarında ele geçen bir grup sürtme taş alet. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2232
dc.description.abstractIlısu Barajı ve HES Projesi kapsamında Körtik Tepe'de 2000-2018 yılları arasında yürütülen kazı çalışmaları ortaya çıkarılan sürtme taş eserlerin 2014-2016 yıllarına ait bir grup örneğin incelenmesi ve bu eserlerin kullanım amaçları hakkında, kaynaklar ışığında yeni bilgiler elde edilebilmektedir. Yaklaşık 12.000 yıllık tarihe sahip olan Körtik Tepe'de ortaya çıkarılan sürtme taş alet grubu üzerinde yapılacak, çalışmalarla Akeramik Neolitik Dönem'e ait yeni bilgiler sunulacaktır. İlk yerleşmelerden birisi olan Körtik Tepe, Neolitik Dönem yerleşim karakterini ve gelişimini algılama, sosyo-ekonomik dokusunu tanımlama işlenmemiş malzemede kavranan çevresel ilişkilerini sorgulama üzerine yoğunlaştırılan kazılarda elde edilen buluntular, genel itibariyle Anadolu'nun, özelde ise Güneydoğu Anadolu'nun Akeramik Neolitik Dönem'in tarihine yeni ışık kaynağı oluşturmaktadır. Avcı toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik yaşam biçimine geçişle besin ekonomisinde meydana gelen değişimler, günlük yaşamda kullanılan araç gereçlerin değişimini de beraberinde getirmiştir. Bu değişim insanların gelişmişlik düzeyine ulaştığını, yaşam standartlarının arttığını göstermektedir. Paleolitik Dönem'de üretilen yontma taş aletlerinin yerini Körtik Tepe'de de bulunan daha nitelikli sürtme taş tekniğiyle yapılmış taş aletler almıştır.en_US
dc.description.abstractWith the comprehension of Ilısu Barrage and HES Project, the excavation holded down in Körtik Tepe between 2000-2018 the stone friction Works searched out, a group of examples observed which date back to 2014-2016 and relavant to usage of sources, new data can be acquired. By the help of Works that will be done over the Stone friction tools group in Körtik Tepe which has nearly 12.000 year old history, the eharacteristic residential of Akeramic Neolitic Age, development, perception, the definition of socioeconomic tissue, the relationship of environment raw material antique excavation focused on questioning expose to generally Anatolia but specifically South East Anatolia Akeramic Neolitic Age history. With transtion from hunter taker life style to settled life style, the change of nutritional economy has brought the change of tools used in daily life. This change shows that human has reached the level of sophistication and standards of life have increased. The placement of Ashlar tools produced in Poleotic Age has been replaced by the Stone tool done with the more qualified techniqe of friction Stone.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectKörtik Tepeen_US
dc.subjectPPNAen_US
dc.subjectPPNBen_US
dc.subjectPre-Pottery-Neolithic Aen_US
dc.subjectPre- Pottery-Neolithic Ben_US
dc.titleKörtik Tepe 2014-2016 kazılarında ele geçen bir grup sürtme taş aleten_US
dc.title.alternativeA group of friction stone tool caught in Körtik Hill excavation between 2014 and 2016en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess