Show simple item record

dc.contributor.advisorSakar, Fethiye Müge
dc.contributor.authorCanbulat, Adnan
dc.date.accessioned2019-07-12T10:46:20Z
dc.date.available2019-07-12T10:46:20Z
dc.date.issued2019-07-08en_US
dc.date.submitted2019-07-08
dc.identifier.citationCanbulat, A. (2019). Bi-ünivalent fonksiyonların m-katlı bir alt sınıfının faber polinom katsayı tahminleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2236
dc.description.abstractU z : z 1birim diskinde tanımlı bir f fonksiyonu aynı değeri iki defa almıyorsa yani 1 2 z  z nokta çiftleri için 1 2 f (z )  f (z ) oluyorsa f fonksiyonuna ünivalent (ya da schlict) fonksiyon denir. Eğer U birim diskinde tanımlı, hem f hem de 1 f  fonksiyonları ünivalent ise analitik olan bu f fonksiyonuna bi-ünivalent fonksiyon denir. Faber polinomları karmaşık düzlemdeki analitik fonksiyonlar için polinom yaklaşımlarının temel bir ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu tezde öncelikli amaç olarak, birim diskte tanımlı ve analitik olan m-katlı simetrik, bi-ünivalent fonksiyonlar için yeni bir altsınıf tanımlanacaktır. Ayrıca, Faber polinomu açılımlarını kullanarak bu alt sınıfa ait analitik, m-katlı simetrik, bi-ünivalent fonksiyonların genel ve başlangıç katsayıları için üst sınırlar elde edilecektiren_US
dc.description.abstractA function is said to be univalent (or schlicht) if it never takes the same value twice: f (z1)  f (z2 ) if 1 2 z  z . A function f in the class of analytic functions is said to be bi-univalent in the open unit disc U z : z 1 if both f and 1 f  are univalent in U . The Faber polynomials for analytic functions of the complex plane are of a basic interest of polynomial approximations. The main purpose of this thesis is to introduce a new subclass of bi-univalent functions which are m-fold symmetric analytic functions in the open unit disc. Furthermore, using the Faber polynomial expansion, general and initial upper bounds of coefficients for analytic, m-fold symmetric, biunivalent functions are obtained in this thesis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectAnalitik Fonksiyonlaren_US
dc.subjectBi-Ünivalent Fonksiyonlaren_US
dc.subjectM-Katlı Simetrik Bi-Ünivalent Fonksiyonlaren_US
dc.subjectFaber Polinomlarıen_US
dc.subjectKatsayı Tahminlerien_US
dc.subjectAnalytic Functionsen_US
dc.subjectBi-Univalent Functionsen_US
dc.subjectM-Fold Symmetric Bi-univalent Functionsen_US
dc.subjectFaber Polynomialsen_US
dc.subjectCoefficient Estimatesen_US
dc.titleBi-ünivalent fonksiyonların m-katlı bir alt sınıfının faber polinom katsayı tahminlerien_US
dc.title.alternativeInitial faber polynomial coefficient estimates for a subclasses of m-fold symmetric and bi-univalent functionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess