Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • “Allah nerede?” Bağlamında vârit olan rivayetlerin tahlili 

   Kurt, Murat (Batman Üniversitesi, 2019-06-30)
   Rivayetlere göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile bir cariye arasında geçen diyalogda, Hz. Peygamber (s.a.v.), cariyeye (هللا أين ( “Allah nerede?” diye sormakta, buna mukabil cariye, (ء ِما َس َّال يِف” (Gökte” diye cevap ...
  • Tasavvufta bâde 

   Pûrcevâdî, Nasrullâh (Batman Üniversitesi, 2019-06-30)
   "Bâde" lafzı İslami tasavvuf ve irfanda, özellikle tasavvufi şiirlerde, genellikle hakiki manasından farklı olarak kullanılmıştır. Sûfiler badenin gerçek ve mecazi anlamını birbirinden ayırt etmek için şeriatın yasakladığı ...
  • Türk sözlü destanlarında islamȋ esintiler 

   Reichl, Karl (Batman Üniversitesi, 2019-06-30)
   Çeviri makalemizde Dr. Karl Reichl tarafından ele alınan "Türk Sözlü Destanlarında İslamȋ Esintiler" İngilizce'den Türkçeye çevrilmiştir. Türk destanları konusunda yıllar boyu araştırma yapan Karl Reichl "Türk Boylarının ...
  • İbn-i Arabî kelami tartışmalar, sorular, şüpheler 

   Kıyak,Ömer (Batman Üniversitesi, 2019-06-30)
   Yazar, Kelam Öğretim Üyesi olmasından mütevellit olsa gerek kitabının önsözünde çalışmasının çerçevesini, İbn-i Arabî’nin görüşleri ve bunların kelamî bağlamda tartışmaları olarak sınırlamıştır. Zira Mustafa Akman, İbn-i ...
  • İngiliz idaresinde Kıbrıs’ta örgün din eğitimine genel bir bakış 

   Nurçin, Volkan (Batman Üniversitesi, 2019-06-30)
   Bu çalışma, Kıbrıslı Türklerin İngiliz idaresi altındayken örgün eğitim kurumlarında nasıl bir din eğitimi uygulandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye ve KKTC’deki arşivlerden temin edilen belgeler ile ...
  • سیمای سوره ذاریات از منظر اسلوب شناسی 

   Hanif, Abdul Rahman (Batman Üniversitesi, 2019-06-30)
   یکی از مهم ترین جنبه های اعجاز قرآن کریم، ظرافت های بلاغی آن است که در همه ادوار مورد توجه پژوهشگران و ادیبان قرار گرفته است. از جمله مباحث بلاغی قرآن کریم، اسلوب شناسی است که در ضمن آن با بهره گیری از دستآورد های علم بلاغت ...