Advanced Search

Now showing items 7-12 of 12

  • Safiyyuddîn el-Hillî’nin el-Kafîyetu’l-bedî‘iyyesi 

   Suzan, Yahya; Yavuz, Aziz (Batman Üniversitesi, 2018-12-30)
   Safiyyuddîn el-Hillî, Memlûk döneminin önemli şairleri arasında yer almaktadır. Kendi çağını en iyi şekilde temsil eden el-Hillî, nebevî methiyeler başta olmak üzere şiir türlerinde pek çok manzume nazmetmiştir. Onun bu ...
  • Seyyid Hüseyin Becirmânî: Hayatı ve ilmî kişiliği 

   Akçay, Halil (Batman Üniversitesi, 2018-12-30)
   Seyyid Hüseyin (Hüseyin Akyol), daha çocuk yaşta gözlerini kaybetmesine rağmen ömrü boyunca Doğu medreselerinde ilim tahsili ve tedrisatının içinde olmuş bir şahsiyettir. Mardin/Dargeçit’e bağlı Gürışık (Gündkê Xecê) ...
  • الاجتهاد المطلق في القرن الرابع الهجري: الإمام الخطابي نموذجا 

   Deniz, Mehmet Ata (Batman Üniversitesi, 2018-12-30)
   تناولت هذه الدراسة تعريف الاجتهاد وأنه من الواجبات الكفائية، ثم بينت أنواعه ومراتبه بدءًا بالاجتهاد المطلق وانتهاءً بالفقيه الحافظ للمذهب، وتطرقت إلى دعوى غلق باب الاجتهاد مبينة سبب نشوئها. وأكدت الدراسة على حقيقة ...
  • (الفتح الاسلامي لمدينة ديار بكر (آمد 

   Ali, Hüseyin (Batman Üniversitesi, 2018-12-30)
   يتناول هذا البحث تاريخ الفتح الإسلامي لمدينة ديار بكر (آمد) من بلاد الجزيرة الفراتية العليا في تركيا الذي وصفه الجغرافيون بأنه أعدل الأقاليم. وهي الجزء الشمالي لمنطقة ما بين النهرين أي دجلة والفرات، وهذه الدراسة محاولة ...
  • أثرُ الثقافةِ في تعليم اللَّغةِ لغير الناطقين بها 

   Akreş, Hasan (Batman Üniversitesi, 2018-12-30)
   لم يعد تَعَلَّمُ اللغة مقتصرًا على معرفة مفرداتها وتراكيبها؛ بل شملَ ذلك الجوانب التي تقف خلف الأداء اللغوي، وعلى رأسها الموقف التّواصلي والسّياق الاجتماعيّ والثّقافيّ الذي تُعلَّم فيه اللّغة؛ إذ تَوسَّعَ مفهوم الكفاية ...
  • أقسام التكفير وضوابطه في الفقه الإسلامي 

   Rabie, Mohamad Nadeem Alhaj (Batman Üniversitesi, 2018-12-30)
   من المعلوم أنّ الدّينَ هو أوَّل الضروريات الخمس التي يجب على المسلم صونها، إلا أنه ظهرت فئة تساهلت في إخراج المسلمين منه دون مستند شرعي قطعي. فكانت وظيفة البحث أن عمل على بيان أقسام الكفر، وأنه قد يكون أصلياً أو طارئاً ...