Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Yahya Hışman
dc.contributor.authorAlp, Mehmet Suat
dc.date.accessioned2019-08-26T08:48:15Z
dc.date.available2019-08-26T08:48:15Z
dc.date.issued2019-08-07en_US
dc.date.submitted2019-08-07
dc.identifier.citationAlp, M. S. (2019). Jüt ve keten fiber takviyeli kompozitlerin frezelenme performansının belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2306
dc.description.abstractEkolojik faydaları yanı sıra yüksek mekanik özelliklere düşük ağırlıkları ile ulaşmaları nedeniyle doğal fiber takviyeli kompozit malzemelerin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Doğal fiber takviyeli kompozitler; üretimleri sonrası, kullanım alanlarına göre frezeleme, delme ve tornalama gibi ikincil bir işleme tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu çalışmada, doğal fiberlerden elde edilen Jüt Fiber Takviyeli Plastik (JFTP) ve Keten Fiber Takviyeli Plastik (KFTP) kompozitlerin frezeleme performansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Frezeleme deneyleri için kesici takım olarak yüksek hız çeliği (HSS), TiN kaplı HSS ve sert karbür (WC) parmak freze çakıları kullanılmıştır. Deneyler; 2500, 5000 ve 7500 dev/dak dönme devirlerinde, 0,01; 0,015 ve 0,02 mm/dev ilerleme değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Dönme devri, ilerleme, kesici takım ve kompozit malzeme cinsinin kesme kuvveti, titreşim, deformasyon faktörü ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda; dönme devrinin artmasıyla titreşim ve deformasyon faktörünün arttığı, kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülük değerinin azaldığı görülmüştür. İlerlemenin artmasıyla da kesme kuvveti, titreşim, deformasyon faktörü ve yüzey pürüzlülük değerinin arttığı gözlemlenmiştir. Kesme kuvveti, deformasyon faktörü ve yüzey pürüzlülük değerleri için en uygun değerler WC parmak freze çakılarının kullanıldığı deneylerde elde edilmiştir. Bunu, TiN kaplı HSS ve HSS parmak freze çakıları takip etmiştir. Titreşim değerlerinde ise en düşük değerler HSS, en yüksek ise WC parmak freze çakılarından elde edilmiştir. KFTP kompozitlerde oluşan deformasyon faktörleri ve yüzey pürüzlülük değerleri JFTP kompozitlerinkinden daha yüksek hesaplanmıştır. Ancak KFTP kompozitlerin frezelenmesinde elde edilen kesme kuvvetleri JFTP kompozitlerinkinden daha düşük olmuştur. JFTP ve KFTP kompozitlerdeki titreşim değerleri ise bir birine oldukça yakın olarak ölçülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe usage area of natural fiber reinforced composite materials has been increasing day by day due to their attaining to not only ecological benefits but also high mechanical properties with their low weight. After the production of natural fiber reinforced composites, they need to be subjected to secondary processes such as milling, drilling and turning processes according to their field of use. In this study, it was aimed to determine milling performance of Jute Fiber Reinforced Plastic (JFRP) and Flax Fiber Reinforced Plastic (FFRP) composites, which are obtained from natural fibers. High speed steel (HSS), TiN coated HSS and cemented carbide (WC) end mills were used as cutting tools for milling experiments. Experiments were carried out at the spindle speeds of 2500, 5000 and 7500 rpm, and the feed rates of 0.01, 0.015 and 0.02 mm/rev. The effects of spindle speed, feed rate, cutting tool and composite material types on cutting force, vibration, delamination factor, and surface roughness were investigated. As a result of the experiments, it was seen that vibration and delamination factor increased, and cutting force and surface roughness values decreased with increasing spindle speed. It was observed that cutting force, vibration, delamination factor and surface roughness values increased with increasing feed rate. The most appropriate values for cutting force, delamination factor and surface roughness values were obtained in experiments where WC end mill was used. This was followed by TiN coated HSS and HSS end mills, respectively. In vibration values, the lowest values were obtained from HSS end mill, and the highest values were obtained from WC end mill. Delamination factors and surface roughness values in FFRP composites were calculated higher than those of JFRP composites. However, the cutting forces obtained in milling FFRP composites were lower than those of JFRP composites. Vibration values in JFRP and FFRP composites were measured to be very close to each other.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectDeformasyon Faktörüen_US
dc.subjectFrezelemeen_US
dc.subjectJFTP Kompoziten_US
dc.subjectKesici Takım Cinsien_US
dc.subjectKesme Kuvvetien_US
dc.subjectKFTP Kompoziten_US
dc.subjectTitreşimen_US
dc.subjectYüzey Pürüzlülüğüen_US
dc.subjectCutting Forceen_US
dc.subjectCutting Tool Typeen_US
dc.subjectDelamination Factoren_US
dc.subjectFFRP Compositeen_US
dc.subjectJFRP Compositeen_US
dc.subjectMillingen_US
dc.subjectSurface Roughnessen_US
dc.subjectVibrationen_US
dc.titleJüt ve keten fiber takviyeli kompozitlerin frezelenme performansının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of milling performance of jute and flax fiber reinforced compositesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess