Show simple item record

dc.contributor.advisorOğuz, Onur
dc.contributor.authorAtalay Şimşek, Sidar
dc.date.accessioned2019-10-14T11:33:32Z
dc.date.available2019-10-14T11:33:32Z
dc.date.issued2019-06-18en_US
dc.identifier.citationAtalay Şimşek, S. (2019). Kamu harcamaları ekonomik büyüme ilişkisi: Seçilmiş üst orta gelir grubu ülkeleri üzerine panel nedensellik analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2331
dc.description.abstractIn this study, the effect of public expenditures on economic growth in selected 15 upper-middle income countries between 2000-2015 was analyzed by panel data method. As the cross-sectional dependence was determined in the periods and countries subject to analysis, second generation tests were applied. According to the causality test based on the panel vector error correction model, it is concluded that there is no causality between the variables in the short term and that there is causality from the variables of health and defense expenditures to economic growth as a whole in the long term. This result can be interpreted as the validity of Keynes policies in periods and countries subject to analysis.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 2000-2015 yılları arasında seçilmiş 15 üst-orta gelirli ülkede kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Analize tabi dönem ve ülkelerde yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için ikinci nesil testler uygulanmıştır. Panel vektör hata düzeltme modeline dayalı nedensellik testine göre, kısa dönemde değişkenler arasında nedenseliğin olmadığı, uzun dönemde ise sağlık ve savunma harcamaları değişkenlerinden, bir bütün halinde ekonomik büyümeye doğru nedenselliğin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç analize tabi dönem ve ülkelerde Keynes politikalarının geçerli olduğu şeklinde yorumlanabilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectKamu Harcamalarıen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectPublic Expendituresen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleKamu harcamaları ekonomik büyüme ilişkisi: Seçilmiş üst orta gelir grubu ülkeleri üzerine panel nedensellik analizien_US
dc.title.alternativeThe relationship between public expenditures and economic growth: Panel causality analysis on selected upper midlle income countriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess