Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Hamza
dc.contributor.authorEce, Ebubekir
dc.date.accessioned2019-10-14T11:33:46Z
dc.date.available2019-10-14T11:33:46Z
dc.date.issued2019-07-10en_US
dc.identifier.citationEce, E. (2019). Sanal para örneği BİTCOİN’in finansal piyasalar üzerine etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2332
dc.description.abstractSanal para birimleri hem evrensel para birimi olma iddiaları hem de barındırdığı blok zincir teknolojisi ile son yılların en popüler finansal yeniliği olarak adından söz ettirmektedir. Özellikle türünün ilk ve en popüler örneği olan Bitcoin, ekonomik hayatta hızla yer edinmiş, günlük ticari işlemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Alt yapısında barındırdığı dağıtık defteri kebir teknolojisi, merkezi bir otoriteye olan bağımlılığı ve güven zorunluluğu ortadan kaldırmış finansal özgürlük açısından yeni bir dönem başlatmıştır. Ekonomik ve bilimsel gelişmeler neticesinde gittikçe soyut bir yapıya bürünen para kavramı özellikle gelişmiş ekonomilerde daha soyut bir kavram haline gelerek yerini dijital paralara bırakmıştır. Ticari işlemlerin internet üzerinden yapılmasıyla başlayan evrimleşme süreci geleneksel ödeme yöntemlerinde köklü değişimler yaratarak yeni sistemler meydana getirmiştir. Bitcoin’in ekonomik birimler tarafından çabuk benimsenmesi ve artan talebi nedeniyle işlem hacminde meydana gelen yüksek artışlar finansal piyasaların dikkatini çekmiş, köklü yenilik yapmaya zorlamıştır. Evrensel para birimi olma potansiyeli itibari para birimlerini, dağıtık defteri kebir teknolojisi ise başta merkez bankaları olmak üzere aracı kurumları tehdit etmiş varlıklarını sorgulatmıştır. Bu kapsamda çalışmada sanal para birimleri ve Bitcoin alanındaki gelişmeler ele alınmış, finansal piyasalar üzerine olası etkileri incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Bitcoin ve sanal para birimlerinin barındırdığı teknolojik yeniliğin finansal sistem unsurlarını tehdit ettiği ve yeniliğe zorladığı ancak mevcut durumda itibari para birimlerinin yerini alma ve merkez bankası gibi düzenleyici kurumları devre dışı bırakması ihtimalinin zayıf olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractVirtual currencies have been mentioned as the most popular financial innovation of the recent years with both their claims of being a universal currency and the block chain technology they possess. In particular, Bitcoin, the first and most popular example of its kind, has rapidly gained its place in economic life and has started to be used in daily commercial transactions. The distributed ledger technology, which it houses in its infrastructure, has eliminated the dependence on a central authority and the obligation to trust, and has started a new era in terms of financial freedom. As a result of the economic and scientific developments, the concept of money, which is increasingly becoming an abstract structure, has become a more abstract concept, especially in developed economies, and has been replaced by digital money. The evolution process, which began with commercial transactions being made over the internet, has created new systems by creating radical changes in traditional payment methods. The quick adoption of Bitcoin by economic units and the high increases in trading volume due to its increasing demand have caught the attention of financial markets and forced them to innovate radically. Its potential of being a universal currency has put into question the presence of reputable currencies, while the distributed ledger technology has threatened intermediary institutions, especially central banks. In this context, the study covers developments in virtual currencies and Bitcoin, and it examines the possible effects on financial markets. It has been shown in the research that technological innovation involving Bitcoin and virtual currencies threatens and forces financial system elements into innovation, but in the current situation it is unlikely to replace reputable currencies and disable regulatory agencies such as central banks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectBitcoinen_US
dc.subjectBlok Zinciren_US
dc.subjectFinansal Piyasalaren_US
dc.subjectFintechen_US
dc.subjectSanal Para Birimlerien_US
dc.subjectBlock Chainen_US
dc.subjectFinancial Marketsen_US
dc.subjectFintechen_US
dc.subjectVirtual Currenciesen_US
dc.titleSanal para örneği BİTCOİN’in finansal piyasalar üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of virtual money samples BITCOIN on financial marketsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess