Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, Ferhat
dc.contributor.authorDoğan, Şerif
dc.date.accessioned2020-02-10T08:11:13Z
dc.date.available2020-02-10T08:11:13Z
dc.date.issued05-08-2019en_US
dc.date.submitted2019-08-05
dc.identifier.citationDoğan, Ş. (2019). Orhan Pamuk'un romanlarında kent algısı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2342
dc.description.abstractYurt içinde ve dışında hatırı sayılır bir okuyucu kitlesi bulunan ve son dönem romancılarımız arasında roman anlayışı, fikirleri, siyasi görüşleriyle adından çokça söz ettiren yazarların başında gelen Orhan Pamuk, romanlarında kente, kent kültürüne, kentli bireyin sıkıntılarına önemli yer ayırmıştır. “Orhan Pamuk’un Romanlarında Kent Algısı” başlığını taşıyan bu çalışmamızda öncelikle kent kavramı, tarihsel gelişim süreci içerisinde ayrıntılı olarak incelenmiş, edebiyat sosyolojisi bağlamında roman ve kent ilişkisi üzerinde durulmuş, kente özgü bazı kavramların analizi yapılarak bu kavramların kent kültürünün oluşumuna sunduğu katkı açıklanmıştır. Çalışmamızda Orhan Pamuk’un romanları incelenerek yazarın kente ve kent kültürüne bakış açısı irdelenmiş bundan hareketle kent, kentleşme, kentlileşme, kentsel değişim ve dönüşüm, kent ve yoksulluk, kent ve suç, kent ve ekonomi, göç olgusu, kent ve din, kent ve medeniyet, kent ve sosyal sınıflar, kent ve yabancılaşma gibi kavramların yazarın romanlarındaki yansımalarının izi sürülmüştür.en_US
dc.description.abstractOrhan Pamuk, who has a considerable amount of readers both at home and abroad and has made a name for himself among the novelists of recent years due to his novel approach, ideas and political thoughts, used the city, urban culture and the problems of the urban individual in his novels. In this study – titled “Urban Perception in Orhan Pamuk's Novels” - the concept of city is first examined in detail in the historical development process and the relation between novel and city in the context of the sociology of literature was emphasized, also by analyzing some basic concepts related to the city, the contribution they provide to the formation of urban culture has been tried to be explained. In this study, the view of Orhan Pamuk on the city and urban culture was scrutinized by examining the autor’s novels, and based on this; the effects of concepts, like city, urbanization, urbanization, urban change and transformation, city and poverty, city and crime, city and economy, migration phenomenon, city and religion, city and civilization, urban and social classes, urban and alienation, on the author's sentiment has been traced.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectEdebiyat Sosyolojisien_US
dc.subjectKenten_US
dc.subjectKentlileşmeen_US
dc.subjectOrhan Pamuken_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectSociology of Literatureen_US
dc.subjectUrbanen_US
dc.subjectUrbanizationen_US
dc.subjectNovelen_US
dc.titleOrhan Pamuk'un romanlarında kent algısıen_US
dc.title.alternativeUrban perception in Orhan Pamuk's novelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess