Show simple item record

dc.contributor.advisorZariç, Mahfuz
dc.contributor.authorOğul, Emin
dc.date.accessioned2020-02-10T12:29:26Z
dc.date.available2020-02-10T12:29:26Z
dc.date.issued2019-11-15en_US
dc.identifier.citationOğul, E. (2019). Nurullah Genç’in şiir dünyası. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2354
dc.description.abstractNurullah Genç, Türk edebiyatında 1980’li yıllardan sonra şiirleriyle tanınmaya başlanmıştır. Şair, ilk şiirlerini gençlik yıllarında yazmaya başlamıştır. Onun ilk şiirleri çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Nurullah Genç, din, gelenek ve milli duyarlılık temelinde yazdığı şiirlerinin yanında, üç roman ve akademik eserler de vermiştir. Şair ayrıca profesyonel fotoğrafçılıkla da ilgilenmektedir. Bu çalışmada 1980 sonrası Türk şiirinde önemli bir yere sahip olan Nurullah Genç’in şiir dünyasını tanımlamaya çalışacağız. Bu çalışma esas olarak dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Nurullah Genç’in hayatı, ailesi ve edebi kişiliğini incelenmiştir. İkinci bölümde Nurullah Genç’in şiirlerinde izlekleştirilen konular, duygu, imge ve anlam çeşitli başlıklarla çalışılmıştır. Üçüncü bölümde Genç’in şiir dili ve üslubu ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise Nurullah Genç’in şiirleri ahenk ve şekil bakımından incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractNurullah Genç, came to be known with his poems in Turkish literature after 1980’s. Genç, began to write poetry in his early youth. His first poems were published in various literary journals. Nurullah Genç has penned poems based upon religion, tradition and national sentiments as well as three novels and a number of academic works. The poet has also been interested in professional photography. In this study, we aim to describe the poetical world of Nurullah Genç, a poet who has had a firm place in the post-80’s Turkish poetry. This study mainly consists of four chapters. The first chapter accounts for Genç’s biography, family and literary personality. In the second chapter, the topics thematized in his poems are elaborated under different titles, such as emotion, image and meaning. The third one is dedicated to his literary language and style. In the fourth chapter, Genç’s poems are analysed in terms of rhythm and formen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectDinen_US
dc.subjectGeleneken_US
dc.subjectNurullah Gençen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectTraditionen_US
dc.subjectPoemen_US
dc.titleNurullah Genç’in şiir dünyasıen_US
dc.title.alternativeNurullah Genc’s world of poetryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess