Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkmen, Mustafa Nuri
dc.contributor.authorSongan, Müjde
dc.date.accessioned2020-02-10T13:29:11Z
dc.date.available2020-02-10T13:29:11Z
dc.date.issued2019-09-27en_US
dc.date.submitted2019-09-27
dc.identifier.citationSongan, M. (2019). Birinci TBMM’de Diyarbakır milletvekilleri ve meclis faaliyetleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2359
dc.description.abstractBu çalışma ile 1920-1923 yılları arasındaki 1. Yasama dönemi içerisinde görev yapan Diyarbakır milletvekillerinin TBMM’deki siyasi faaliyetleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu arştırma ile bu dönemde görev yapmış olan Diyarbakır milletvekillerinin, biyografileri, meclis çatısı altında sunmuş oldukları takrir ve teklifleri ve diğer faaliyetleri ile bölgenin gelişimine, bölgedeki sorunlara çözüm üretilmesi noktasında, Türkiye siyasal yaşamına katkılarının belirlenmesi amaç edinilmiştir. TBMM çatısı altında Diyarbakır milletvekilleri görevleri süresince sosyal, ekonomik, siyasi konularda çeşitli konuşmalar yapmış ve teklifler vermişlerdir. Bu tekliflerin savaştan yeni çıkılmış olması sebebiyle genellikle savaş sırasında zarar gören bölgelerde bulunan şehirlerin imarı, yol yapımı, halka yiyecek ve ödenek sağlanması, asker teşkilatı düzenlemeleri, asker teşkilat bütçesi ve askeri kişilerin maaşları, hıyaneti-i vataniyeden yargılananlar, demiryollarının iyileştirilmesi, ülke genelinde ihtiyacı olan kurum ve bölgelere gerekli maddi ve sosyal imkanların sağlanması hususunda gerek ülke yararına olan konulardaki taleplerinin yanı sıra Diyarbakır bölgesinin temsilcileri olarak Diyarbakır ulaşımının iyileştirilmesi, Diyarbakır’da faaliyette bulunan İstiklal mahkemeleri ve daha birçok konuda öncelikle temsil ettikleri bölgenin sonra ulusal düzeyde halkın sesi ve elçisi olmaya çalıştıkları ve bu görevi vatana ve millete yararlı birer fert olarak icra ettikleri görülmüştür.en_US
dc.description.abstractWith this study, the political activities of the Diyarbakır deputies who served in the first legislative period between 1920-1923 in the Parliament were put forward. This reserch this period, who served with the Diyarbakır deputies, biographies, parliament memorandum to be submitted under the roof and offers the region's development and other activities, in producing solutions to the problem spots in the region, Turkey has acquired the purpose of determining the contribution to political life. Under the roof of the Turkish Grand National Assembly, deputies of Diyarbakır made various speeches and made proposals on social, economic and political issues. Since these proposals have recently emerged from the war, the reconstruction of the cities generally located in the regions damaged during the war, the construction of roads, provision of food and allowances to the public, the organization of the military, the budget of the military organization and the salaries of the military persons, the prosecution of betrayal, the improvement of the railways In order to provide the necessary material and social facilities to the institutions and regions that are in need of matters for the benefit of the country, as well as improving the Diyarbakir transport as representatives of the Diyarbakir region, the Independence Courts operating in they work and perform this task as an individual useful to the country and the nation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectParlamentoen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectMilletvekilien_US
dc.subjectTBMMen_US
dc.subjectParliamenten_US
dc.subjectDeputiesen_US
dc.titleBirinci TBMM’de Diyarbakır milletvekilleri ve meclis faaliyetlerien_US
dc.title.alternativeDiyarbakır deputies in the first Grand National Assembly of Turkey (T.B.M.M.) and their avtivitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess