Show simple item record

dc.contributor.advisorDinçer, Nevzat
dc.contributor.authorŞen, Ferhat
dc.date.accessioned2020-02-11T12:08:29Z
dc.date.available2020-02-11T12:08:29Z
dc.date.issued2019-10-25en_US
dc.date.submitted2019-10-25
dc.identifier.citationŞen, F. (2019). Batman’da görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin rekreatif etkinliklere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2367
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Batman’da görev yapan Beden Eğimi ve Spor Öğretmenlerinin rekreatif etkinliklere katılmasının önündeki engellerin incelenmesidir. Bu çalışmaya Batman’ da görev yapan 231 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeninden oluşan çalışmaya gönüllü olarak katılan 173 kişi oluşturmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin serbest zamanlarında rekreasyon etkinliklere katılımındaki engeller yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni hali, görev yeri, görev süresine göre belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ölçeğin alt boyutları olan tesis, zaman, bilgi eksikliği, ilgi eksikliği, birey psikolojisi, arkadaş eksikliği ile ilgili analiz yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 25 IBM istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin ölçeğe yönelik alt boyutlarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Yapılan literatür taramalarında ölçeğin alt boyutu olan tesis yetersizliği ve zaman boyutunda anlamlı farklar görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study; The aim of this course is to examine the obstacles to the inclination of physical inclination teachers in recreational activities. 173 volunteers from 231 teachers who participated in Batman Center participated in this study. The obstacles of physical education teachers to participate in recreation activities in their spare time were tried to be determined according to age, gender, education level, marital status, place of duty and term of office. SPSS 25 IBM statistical package program was used in the evaluation and calculation of the data obtained from the subscales of the scale, facilities, time, lack of knowledge, lack of interest, individual psychology, and lack of friends. Data are summarized as mean and standard deviation. As a result of the analyzes, no significant difference was observed in the sub-dimensions of physical education teachers regarding the scale. In literature review, significant differences were observed in the inadequacy of the facility, which is the subscale of the scale, and leisure time.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectBeden Eğitimien_US
dc.subjectRekreasyonen_US
dc.subjectSerbest Zamanen_US
dc.subjectPhysical Educationen_US
dc.subjectRecreationen_US
dc.subjectLeisureen_US
dc.titleBatman’da görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin rekreatif etkinliklere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the barriers to participation of physical education teachers in Batman in recreational activitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess