Show simple item record

dc.contributor.advisorDağ, Beşir
dc.contributor.authorKaya, Ekrem
dc.date.accessioned2020-02-11T12:39:38Z
dc.date.available2020-02-11T12:39:38Z
dc.date.issued2019-10-25en_US
dc.date.submitted2019-10-25
dc.identifier.citationKaya, E. (2019). Batman yöresindeki yüzeysel ve atık sularda ağır metal kirliliğinin araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2370
dc.descriptionBu tez çalışması Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından BTÜBAP-2015-YüksekLisans -7 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractAğır metal kirliliği sanayi ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak en ciddi çevre sorunlarından birisi haline gelmiş olup insan, canlı ve yaşadığımız çevreyi tehdit etmektedir. Buna bağlı olarak bu çalışmada çalışmada Batmanın Sasondan ilçesinden başlayarak Hasankeyf’e kadar uzanan bir hat üzerinde bulunan Batman çayı ve sonrasında Dicle nehrini de içine alan özellikle de Batman çayını atık sularla kirleten on farklı lokasyondan alınan yüzeysel ve atıksularda ki toksik etki yapan ağır metal (As, Cu, Zn, Cd, Co, Cr, Pb, Mn, Ni, Se) derişim(µg/L) düzeyleri aktif karbonun zenginleştirme metodu kulanılarak önderişririldi. Elde edilen numuneler çözelti haline getirilerek Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometri (ICP-MS) cihazlarıyla derişimleri tayin edildi. Ölçülen bu değerler mevsimlere ve numunelerin alındıkları noktaların özelliklerine göre değerlendirilerek toksik etki yapacak düzeyde olup olmadıkları veya ağır metal kirliliği taşıyıp taşımadıkları araştırıldı.en_US
dc.description.abstractHeavy metal pollution is one of the most serious environmental problems due to the development of industry and technology and threatens people, living and living environment. In this study, starting from Sason district of Batman and extending to Hasankeyf, Batman stream and then the Tigris River, including the Batman strem contaminated with waste water from the ten different locations of heavy metals that make toxic effects (As, Cu, Zn, Cd, Co, Cr, Pb, Mn, Ni, Se) concentrations (µg / L) were preconcentrated using the enrichment method of activated carbon.The obtained samples were dissolved and their concentrations were determined by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). The measured values were evaluated according to the seasons and the characteristics of the points where the samples were taken and whether they were toxic enough or carrying heavy metal pollution were investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectAASen_US
dc.subjectAktif Karbonen_US
dc.subjectAtıksularen_US
dc.subjectToksik Ağır Metalleren_US
dc.subjectActivated Carbonen_US
dc.subjectToxic Heavy Metalsen_US
dc.titleBatman yöresindeki yüzeysel ve atık sularda ağır metal kirliliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of heavy metal pollution in surface and waste water in Batman regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess