Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMasdar Kara, Funda
dc.contributor.authorDemir, Tarkan
dc.date.accessioned2020-06-29T09:06:51Z
dc.date.available2020-06-29T09:06:51Z
dc.date.issued2020-02-10en_US
dc.identifier.citationDemir, T. (2020). Amerikan Hollywood sinemasında İslamofobi: Keskin nişancı film örneği incelemesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2390
dc.description.abstractEl Kaide dini oluşumlu terör örgütü 11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik tarihin en önemli terör saldırılarından birisini gerçekleştirmiştir. Bu saldırı tarihe 9/11 terör saldırıları olarak geçmiştir. Örgüt üyeleri kaçırdıkları uçaklarla ABD’nin askeri ve ekonomik gücünün başlıca sembolleri arasında yer alan Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon ile New York’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi’ne intihar saldırıları gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar tüm dünyayı şok etmiş ve dünya siyasetini derinden etkilemiştir. Saldırılar sonrasında İslam dinine ve Müslümanlara karşı olumsuz bir bakış açısı başta ABD olmak üzere gelişmiş, Batı ülkelerinde yaygınlaşmış, saldırılar öncesinde de var olan İslamafobik söylem yükselişe geçmiştir. Bu gelişmelerden Hollywood film endüstrisi de etkilenmiştir. Saldırıların yaşandığı 2001 yılından itibaren 11 Eylül terör saldırılarını farklı açılardan ele alan çok sayıda film çekilmiştir. Bu filmler arasında İslamofobik niteliklere sahip, açıktan ya da örtük şekilde nefret söylemleri ekenler de bulunmaktadır. Bu çalışmada Hollywood yapımı İslamofobik nitelikli filmlerde, İslam dinine ve Müslümanlara yönelik ötekileştirme stratejilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İslam dinine ve Müslümanlara yönelik oldukça saldırgan bir anlatı yapısına sahip olmasına karşın Oscar dahil birçok ödül alan ve aldığı bu ödüllerle kamuoyunda önemli tartışmalara neden olan Keskin Nişancı (American Sniper, 2014) filminin nitel içerik ve göstergebilimsel çözümlemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çözümlemeler neticesinde Keskin Nişancı filminde islamofobik söylemler ve göstergeler kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractAl-Qaeda that is a terrorist organization of religion based formed one of the most important terrorist attacks in the United States (USA) on September 11, 2001. This attack has passed into history as 9/11 terrorist attacks. The members of the organization carried out suicide attacks with the aircraft they captured to the Ministry of Defense headquarters Pentagon and the World Trade Center in New York which are among the main symbols of the US military and economic power. These attacks shocked the world and deeply affected the world politics. After the attacks a negative view of Islam and Muslims became widespread in developed western countries especially the USA and the Islamophobic discourse which existed before the attacks started to rise. The Hollywood film industry was also affected by these developments and a large number of films were shot that addressed the September 11 terrorist attacks from different angles since 2001. There are films that contain hate speech with Islamophobic qualities either explicitly or implicitly among these films. In this study it is aimed to introduce otherization strategies for Islam and Muslims in Hollywood-based Islamophobic films. In this context although it has a very aggressive narrative structure for Islam and Muslims which received many awards including Oscars and caused important discussions with the public analyzes of qualitative content and semiotic of the movie American Sniper (2014). As a result of the analyzes made it was concluded that islamophobic discourses and signs were used in the movie.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectAmerican Sniperen_US
dc.subjectİslamofobien_US
dc.subjectClint Eastwooden_US
dc.subjectTerören_US
dc.subject11 Eylül Saldırılarıen_US
dc.subjectIslamophobiaen_US
dc.subjectTerroren_US
dc.subject9/11 Attacksen_US
dc.titleAmerikan Hollywood sinemasında İslamofobi: Keskin nişancı film örneği incelemesien_US
dc.title.alternativeIslamophobia in American Hollywood cinema: American sniper film case studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess